15. 11. 2016

Kdo bo podedoval vaše naložbe v tujini in po kakšnem postopku?

V veljavi je novela Zakona o dedovanju, ki je poenotila pravila v primeru dedovanja s čezmejnim učinkom.

22. oktobra je začela veljati novela Zakona o dedovanju (ZD-C), ki omogoča izvajanje evropske Uredbe o dedovanju, o kateri smo že poročali. Glavni namen Uredbe o dedovanju je bilo poenotenje pravil v primeru dedovanja s čezmejnim učinkom, saj naj bi skoraj 10 odstotkov vseh dedovanj v EU vsebovalo mednarodni element (npr. zapustnik je lastnik premoženja v različnih državah članicah).

Novo tretje poglavje ZD tako določa:

  • pristojnost sodišč v Sloveniji za odločanje o čezmejnih zadevah v skladu z Uredbo o dedovanju,
  • pristojne organe in postopek v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju,
  • postopek prilagoditve stvarnih pravic druge države članice EU slovenskemu pravu ter
  • postopek razglasitve izvršljivosti in priznanja odločb v dednih postopkih.

Novela ZD predvideva, da lahko zapuščinska sodišča, ki so odločala v konkretnem zapuščinskem postopku, izdajo evropsko potrdilo o dedovanju (tj. javno listino, ki se lahko v vseh državah članicah EU uporablja kot dokaz o statusu in/ali pravicah dediča oziroma volilojemnika v dedni zadevi) ter odločajo o zahtevi za popravek, spremembo, razveljavitev ali začasni odlog učinkov evropskega potrdila o dedovanju. Novi 227.e člen ZD tudi predvideva, da ima evropsko potrdilo o dedovanju, ki je bilo izdano v kateri od ostalih držav članic EU, lastnost sklepa o dedovanju. To pomeni, da se tuje potrdilo šteje kot listina, na podlagi katere lahko pristojno sodišče ali drug organ v Republiki Sloveniji v zemljiško knjigo ali drugo evidenco ali register vpiše določeno pravico.

Poleg tega novela ZD prinaša tudi nekatere druge rešitve, ki predstavljajo bodisi aktualizacijo veljavnega ZD bodisi izhajajo iz odločitev Ustavnega sodišča RS, kot npr.:

  • spremenjena je določba o omejitvi dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu (128. člen ZD);
  • zapustnikovi upniki lahko zahtevajo prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso zapuščine brez dedičev in vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (nova 142.a in 142.b člena ZD),
  • razširjena je možnost sklepanja sporazuma o odpovedi še neuvedenemu dedovanju tudi na zakonce, zunajzakonska partnerja in partnerja iz registrirane in neregistrirane istospolne partnerske skupnosti (137. člen ZD).

 

<< Nazaj na seznam