15. 11. 2016

Odstop od dosedanje sodne prakse pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja

Vrhovno sodišče RS je spremenilo dolgoletno prakso na področju uveljavitve obstoja delovnega razmerja po njegovem prenehanju in zavrnitvi neustreznih tožbenih zahtevkov. Z opisanim sklepom odpira vrata lažji uveljaviti tožbenih zahtevkov po prenehanju delovnega razmerja.

Slovenska sodišča so v preteklosti izoblikovala sodno prakso, skladno s katero obstoja delovnega razmerja po njegovem prenehanju ni bilo mogoče uveljavljati, če tožnik hkrati s priznanjem preteklega delovnega razmerja ni zahteval tudi ugotovitve, da je delovno razmerje nezakonito prenehalo.

Vrhovno sodišče RS je s sklepom VIII Ips 258/2015 s 5. aprila 2016 odstopilo od ustaljene prakse. V obrazložitvi odločitve je pojasnilo, da ZDR-1 izrecno ne določa rokov in postopka za uveljavitev pravice do priznanja obstoja (vseh pravic iz) delovnega razmerja in da je dosedanja sodna praksa bila v tem delu prestroga.

Vrhovno sodišče je odločilo, da delavcu, ki pravočasno uveljavlja svojo pravico do priznanja obstoja delovnega razmerja za nedoločen čas, ni potrebno hkrati (oz. pred tem) uveljavljati tudi zahtevka na ugotovitev nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, saj takega delovnega razmerja formalno gledano v trenutku uveljavitve ni.

Pri tem je tožnik že doslej moral zahtevek na ugotovitev obstoja delovnega razmerja uveljaviti v roku 30 dni od prenehanja (zatrjevanega) delovnega razmerja (oz. opravljanja dela), torej v istem roku, v katerem lahko delavci uveljavijo pravico do sodnega varstva zoper nezakonito prenehanje delovnega razmerja. Ta rok ostaja nespremenjen.

<< Nazaj na seznam