15. 12. 2016

Pri leasingu ni mogoče uveljavljati pogodbenih kazni

Ali je leasingodajalec upravičen zaračunati pogodbeno kazen v primeru neplačevanja leasinških obrokov ali prekinitve leasinške pogodbe s strani potrošnika?

Če je leasingojemalec fizična oseba – potrošnik, se za pogodbe o leasingu poleg splošnih pravil pogodbenega prava uporabljajo tudi določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), zato se pogodbeno kazen v primeru (določenih) predčasnih odpovedi pogodbe ali neplačevanja leasinških obrokov obravnava kot nepošteno do potrošnika.

Vrhovno sodišče RS je zavzelo stališče, da leasinške pogodbe, pri katerih leasingojemalec lahko odkupi predmet leasinga, ni mogoče označiti kot zakupne pogodbe, temveč kot najemne pogodbe, kjer določil o prodaji na obroke ni mogoče uporabiti. Obenem se takšne pogodbe obravnava tudi kot potrošniške pogodbe, ZVPot pa pogodbene kazni pri potrošniških pogodbah izrecno prepoveduje.

Plačilo leasinga (najemnine) je denarna obveznost, pogodbena kazen pa je za kršitev denarnih obveznosti izključena že po splošnih načelih Obligacijskega zakonika (OZ), saj to funkcijo opravljajo zamudne obresti.

Določbe pri potrošniških leasinških pogodbah, ki določajo pogodbeno kazen, na primer v vrednosti 6 leasinških obrokov (če škoda v tej vrednosti ni nastala), nasprotujejo vestnosti in poštenju, zato jih leasingodajalec ne more uveljavljati. Leasingodajalec bi bil pri uveljavljanju takšne pogodbene kazni v pravdi neuspešen.

<< Nazaj na seznam