15. 12. 2016

Aktiven mesec na področju sklepanja novih kolektivnih pogodb

Oktobra so bile objavljene tri nove kolektivne pogodbe, in sicer kolektivna pogodba za lesarstvo (KPL), kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami (KPN) in kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo (KPKŽ).

Besedilo kolektivnih pogodb najdete v Uradnem listu Republike Slovenije št. 67/16. KPN bo nadomestila dosedanjo kolektivno pogodbo iz leta 1998. Sklenjena je za nedoločen čas, uporabljati pa se prične s 1. januarjem 2017. KPKŽ in KPL sta stopili v veljavo s 1. novembrom 2016 in sta sklenjeni za določen čas. KPL je sklenjena za obdobje do 31. oktobra 2017, KPKŽ pa za obdobje dveh let.

Kot bistven dosežek sklenjene KPKŽ so pogodbene stranke izpostavile predvsem dvig osnovne bruto plače za 0,9 odstotka, fleksibilnost na področju delovnega časa, dodatne dni letnega dopusta in druge pravice, ki nadgrajujejo zakonske določbe. Bistveni dosežek sklenjene KPKN pa sta uskladitev z veljavno zakonodajo ter uskladitev tarifne priloge, ki določa ureditev vseh prejemkov zaposlenih.

<< Nazaj na seznam