16. 1. 2017

Kaj prinaša novi register o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov

Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma vzpostavlja register dejanskih lastnikov podjetij, ki bo vzpostavljen do konca leta 2017, ter znižuje mejo sporočanja gotovinskih transakcij.
Preberi več
16. 1. 2017

Reforme EU na področju avtorskih pravic: vpliv na Youtube in Facebook

Nove reforme na področju zaščite avtorske pravice bi YouTubu, Facebooku in drugim internetnim platformam nalagale večje obveznosti pri preprečevanju piratstva.
Preberi več
16. 1. 2017

Bodo vozniki pri Uberju res obravnavani kot običajni zaposleni?

Sodba delovnega sodišča Velike Britanije nakazuje morebitne spremembe v obravnavi samozaposlenih, ki ponujajo storitve prek mobilnih platform. »Samozaposlenim« delavcem podjetja Uber v Veliki Britaniji je sodišče namreč ugodilo glede zahtevka za izplačilo minimalne plače in priznanja ostalih pravic iz delovnega razmerja.
Preberi več
16. 1. 2017

Upnik ne more vedno računati, da bo uspel z izvršbo na nepremičnino

Upnika, ki je pridobil sklep o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino, lahko »od zadaj« prehitijo tretje osebe, ki trdijo, da so nepremičnino kupile od dolžnika in da v zemljiško knjigo še niso vpisane kot lastniki.
Preberi več