20. 2. 2017

Sprememba dohodninske lestvice in druge davčne spremembe v letu 2017

Na podlagi novele Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2R) se sedanji tretji dohodninski razred (41 %) razdeli na dva davčna razreda, tako da dohodninska lestvica po novem sestoji iz petih razredov. Novi tretji dohodninski razred (34 %) se uvaja pri letni neto davčni osnovi od 20.400,00 EUR do 48.000,00 EUR (letna neto davčna osnova je letni bruto dohodek, znižan za obvezne prispevke za socialno varnost, stroške in olajšave), četrti dohodninski razred (39 %) pa se uvede pri davčni osnovi od 48.000,00 EUR do 70.907,20 EUR. Novela ZDoh-2R za navedene davčne osnove, ki so bile prej obdavčene z 41 %, torej niža stopnjo dohodnine (na 34 % oz. 39 %), kar naj bi se odrazilo v manjši davčni obremenitvi plač visoko izobraženih kadrov. 


Novela obenem prinaša tudi višji prag za upravičenost do najvišje skupne splošne olajšave. Od 2017 dalje se namreč za 300,00 EUR (s sedanjih 10.866,37 EUR na 11.166,37 EUR) povečuje dohodninski prag za upravičenost do najvišje skupne splošne olajšave v vrednosti 6.519,82 EUR. 


Novela ZDoh-2R nadalje omogoča bolj ugodno obdavčitev dela plače za poslovno uspešnost (t. i. božičnica, trinajsta plača, letna nagrada ipd.), saj bo del plače za poslovno uspešnost izvzet iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do vrednosti 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Letna nagrada do približno 1.100,00 EUR bruto bo tako prosta davkov, plačati bo treba le prispevke za socialno varnost. Ugodnejša davčna obravnava se lahko uporablja le: (i) če bo delodajalec del plače za poslovno uspešnost izplačal enkrat v koledarskem letu; (ii) če bodo nagrado dobili vsi upravičeni delavci hkrati; ter (iii) če je pravica do tega izplačila določena bodisi v splošnem aktu delodajalca bodisi v kolektivni pogodbi (ne pa v individualni pogodbi o zaposlitvi).


Glavna novost na področju obdavčitve pravnih oseb je povišanje splošne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb s 17 % na 19 %. Poleg tega novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N) v davčnem letu 2017 ukinja olajšave za donacije političnim strankam.

<< Nazaj na seznam