12. 4. 2017

Od oktobra 2017 bo možna registracija certifikacijskih znamk EU

Želite registrirati znamko o certificiranju blaga? Uvedba certifikacijskih znamk EU bo od potencialnih prijaviteljev terjala skrbno pripravo pravilnika o uporabi certifikacijskih znamk, najverjetneje pa bo imela tudi vpliv na obstoječo nacionalno zakonodajo in prakso v zvezi z blagovnimi znamkami.
Preberi več
12. 4. 2017

Izvršbe zaradi neplačila parkirnin na Hrvaškem

Hrvaški notarji niso pristojni za izdajo sklepov o izvršbi zoper druge državljane članic EU zaradi neplačila parkirnine na Hrvaškem. Sodišče Evropske unije je odločilo, da hrvaški notarji ne spadajo v opredelitev sodišča ter zato v tem primeru niso pristojni za izdajo tovrstnih sklepov o izvršbi.
Preberi več
12. 4. 2017

V veljavo prihajajo korenite spremembe Zakona o pravdnem postopku

Novela Zakona o pravdnem postopku uvaja vrsto sprememb, katerih osrednji namen je pospešitev pravdnega postopka in s tem skrajšanje časa reševanja zadev.
Preberi več
12. 4. 2017

Spremenjena ureditev vročanja odpovedi po pošti

Ustavno sodišče Republike Slovenije je konec marca razveljavilo 4. odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki ureja vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti s priporočeno pošiljko s povratnico. Do spremembe ZDR-1 morajo delodajalci odpoved vročati po pravilih pravdnega postopka o osebnem vročanju.
Preberi več