12. 4. 2017

Izvršbe zaradi neplačila parkirnin na Hrvaškem

V zadnjem času državljani članic EU prejemajo sklepe o izvršbah, ki so jih izdali hrvaški notarji in temeljijo na predlogih upnikov za izterjavo »pogodbenih kazni« zaradi neplačanih parkirnih najemnin na parkiriščih v lasti zasebnih družb. Upniki ob tem uveljavljajo tudi visoke stroške, ki naj bi bremenili dolžnika. Dolžniki imajo pravico zoper tak sklep o izvršbi vložiti ugovor, a če ne ugovarjajo pravilno, pravočasno in v hrvaškem jeziku, jih lahko doleti izvršba za znesek, ki nekajkrat presega znesek dnevne parkirne karte. 


Hrvaški notarji, ki po lokalni zakonodaji lahko izdajajo sklepe o izvršbah zoper domače državljane, so na predlog lastnikov parkirišč (oziroma njihovih odvetnikov), izdajali tudi sklepe zoper državljane drugih članic EU in jih pošiljali na njihove naslove. Na pritožbo prizadetih dolžnikov pa je Sodišče EU v Luksemburgu v nedavni odločitvi zavzelo stališče, da notarji na Hrvaškem v postopkih zoper državljane drugih članic EU niso pristojni za izdajo takšnih sklepov o izvršbi. Dolžniki, ki torej takšen sporen sklep prejmejo, lahko ugovarjajo absolutni nepristojnosti organa (tj. hrvaškega notarja), ki je sklep izdal, za odločanje. 


Vendar pa nepristojnost hrvaških notarjev za odločanje o predmetnih predlogih za izvršbo še ne pomeni, da lastniki parkirišč ne bodo mogli vložiti predloga za izdajo evropskega plačilnega naloga (EOP) (tudi) pri hrvaškem sodišču. Tudi sodišče namreč lahko izda sklep o izvršbi v jeziku dolžnika in ga pošlje na njegov naslov. Tudi zoper EOP je pri sodišču, ki ga je izdalo, možno vložiti ugovor, na podlagi katerega se bo postopek nadaljeval pred pristojnim sodiščem na Hrvaškem.


Ali se stroškovno splača ugovarjati, je stvar presoje posameznega dolžnika, vsekakor pa je smiselno preveriti vsaj, ali nemara terjatev, ki je predmet izvršbe, ni že zastarana, kot tudi, če so bili pred predlogom za izvršbo izpolnjeni drugi pogoji za dopustnost izvršbe.

<< Nazaj na seznam