12. 4. 2017

Od oktobra 2017 bo možna registracija certifikacijskih znamk EU

Nova Uredba o blagovni znamki Evropske Unije, o kateri smo pisali že marca 2016 , je med drugim na ravni EU uvedla možnost registracije certifikacijskih znamk. Določbe v zvezi s certifikacijskimi znamkami se bodo začele uporabljati 1. oktobra 2017.

 

Za razliko od navadne in kolektivne znamke, ki sta pokazatelja izvora, je certifikacijska znamka pokazatelj kakovosti. Certifikacijska znamka EU je namreč namenjena certificiranju blaga in storitev na podlagi materiala, načina proizvodnje blaga ali opravljanja storitev, kakovosti, natančnosti ali drugih značilnosti (z izjemo geografskega porekla). 


Certifikacijsko znamko EU lahko prijavi vsaka fizična ali pravna oseba, pod pogojem, da sama ne opravlja dejavnosti, ki vključujejo dobavo iste vrste blaga ali storitev, kot so certificirani. Imetnik certifikacijske znamke za razliko od navadne in kolektivne znamke je torej ne sme uporabljati, saj mora biti neodvisen in nepristranski pri certificiranju ter nadzorovanju kakovosti in drugih značilnosti blaga ali storitev, ki jih ta znamka označuje.


Podobno kot pri kolektivni znamki EU bodo morali prijavitelji certifikacijske znamke EU v dveh mesecih po vložitvi prijave predložiti pravilnik o uporabi certifikacijske znamke, sicer bo prijava znamke zavrnjena. Glede na to, da Evropska Komisija še ni sprejela podrobnejših zahtev glede vsebine pravilnika, bo njegova ustrezna priprava najverjetneje največji izziv bodočih prijaviteljev certifikacijskih znamk. Doslej je namreč znano le, da mora pravilnik vsebovati podatke, ki so določeni v Uredbi.


Kljub temu, da države članice prenovljena Direktiva o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ne zavezuje k zagotovitvi registracije certifikacijskih znamk, bo uvedba certifikacijskih znamk EU lahko predstavljala razlog za njihovo uvedbo tudi na nacionalni ravni. Poleg tega bo uvedba te kategorije znamk lahko posredno vplivala tudi na nadaljnjo obravnavo obstoječih nacionalnih označb kakovosti (npr. Izbrana kakovost in Izdelek slovenske obrti), še posebej, če so registrirane kot individualne ali kolektivne znamke.

<< Nazaj na seznam