17. 5. 2017

Primerjalno oglaševanje cen proizvodov ni vedno dovoljeno – Primer Carrefour

V konkretnem primeru je družba Carrefour v obsežni oglaševalski kampanji »Zajamčeno najnižja Carrefourjeva cena« primerjala cene 500 proizvodov velikih znamk, ki se zaračunavajo v trgovinah Carrefour in njegovih konkurentih v Franciji. Proizvodi, ki jih je ponujal konkurenčni trgovec na drobno Intermarché, so bili redno dražji kot tisti v trgovini Carrefour, pri čemer je bila primerjava med cenami proizvodov narejena med trgovinami različnih velikosti in formata. Čeprav sta oba trgovca na drobno proizvode prodajala v trgovinah različnih velikosti in formatov, so bile za primerjavo vzete cene proizvodov iz večjih Carrefourjevih trgovin (cene so bile posledično nižje) ter cene proizvodov iz manjših trgovin trgovca Intermarché (cene so bile iz tega razloga višje). Informacija o taki primerjavi je bila navedena le v drobnem tisku na spletni strani, ne pa tudi v samih oglasnih sporočilih.


Čeprav po mnenju Sodišča EU primerjalno oglaševanje prispeva k objektivnemu poudarjanju prednosti različnih primerljivih proizvodov in s tem spodbuja konkurenco med dobavitelji blaga in storitev v interesu potrošnikov, pa mora tako oglaševanje vseeno (i) objektivno primerjati cene in (ii) ne sme biti zavajajoče.


V konkretnem primeru je bila zaradi razlike v velikosti in formatu trgovin objektivnost primerjave izkrivljena, saj se je razlika med cenami umetno povečala. Prav tako lahko taka primerjava zavede povprečnega potrošnika, saj ustvarja vtis, do so bile v primerjavi cen upoštevane vse vrste trgovin in da razlika v ceni ni posledica velikosti trgovskega centra, kjer se izdelek prodaja. Po mnenju Sodišča EU je informacija o velikosti in formatu trgovin bistvena, zato mora biti potrošnik seznanjen z dejstvom, da so bile primerjane cene iz različnih velikosti in formatov trgovin. Čeprav zakonodaja ne predpisuje, na kakšen način se mora obvestiti potrošnika, je Sodišče EU odločilo, da ni dovolj, da je ta podatek naveden jasno, ampak da bi ga moral Carrefour podati celo v samem oglasnem sporočilu. Vse bistvene informacije in njihova pojasnila morajo biti torej podana na enak način in z istim medijem kot samo oglasno sporočilo, ki se razširja potrošnikom.


O zadevi bodo dokončno odločala nacionalna sodišča, ki so Carrefourju zaradi nedovoljenega oglaševanja že naložila, da mora konkurentu plačati odškodnino v višini 800.000 EUR.

<< Nazaj na seznam