14. 6. 2017

Poenostavljeno čezmejno opravljanje transportnih storitev v Avstriji

Avstrijska novela Zakona o preprečevanju plačnega in socialnega dumpinga (»LSD-BG«), ki je stopila v veljavo 1. 6. 2017, prinaša lažje opravljanje čezmejnih transportnih storitev. Z novelo se uvaja t. i. »pavšalna napotitev«, ki omogoča lažjo in hkratno prijavo več delavcev naenkrat za več angažiranih vozil.
Preberi več
14. 6. 2017

Za iznos osebnih podatkov v ZDA v okviru Ščita zasebnosti EU–ZDA ni več potrebno dovoljenje informacijskega pooblaščenca

Slovenski upravljavci osebnih podatkov, ki pri obdelavi osebnih podatkov sodelujejo s pogodbenimi partnerji v ZDA, za iznos osebnih podatkov v ZDA ne potrebujejo več dovoljenja Informacijskega pooblaščenca, če je njihov pogodbeni partner samocertificiran v okviru Ščita zasebnosti.
Preberi več
14. 6. 2017

Konec možnosti določanja pogodbene kazni v pogodbah o zaposlitvi ali zgolj nova neenotnost sodne prakse?

Višje delovno in socialno sodišče je odstopilo od uveljavljene sodne prakse, ki je dovoljevala uporabo pogodbene kazni v primeru kršitve konkurenčne klavzule, in odločilo, da v pogodbi o zaposlitvi tega instituta ni mogoče uporabiti.
Preberi več
14. 6. 2017

Ali so banke v primeru posojil v švicarskih frankih ravnale protiustavno?

Inštitut za ustavno pravo iz Ljubljane je 6. 5. 2017 izdal pravno mnenje, v katerem pojasnjuje, da je bilo ravnanje bank v primeru posojil, normiranih v švicarskih frankih, v nasprotju s slovensko Ustavo in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.
Preberi več