11. 7. 2017

Kazenski zakonik je s spremembami postal strožji

Državni zbor je sprejel novelo (KZ-1E) Kazenskega zakonika (KZ-1), ki je pričela veljati 2. julija 2017. KZ 1E prinaša spremembe na najbolj pomembnih področjih družbenega življenja, zlasti v primeru kršitev temeljnih pravic delavcev, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter terorizma.
Preberi več
11. 7. 2017

V turizmu in gostinstvu določen višji znesek regresa za leto 2017

Socialni partnerji s področja turizma in gostinstva so sklenili Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma (KPGT), s katerim so povišali znesek regresa za leto 2017.
Preberi več
11. 7. 2017

Obetajo se spremembe na trgu dela

Po več kot polletnem usklajevanju med socialnimi partnerji je Vlada v obravnavo v Državni zbor poslala predlog novele Zakona o inšpekciji dela in novele Zakona o urejanju trga dela, ki se obravnavata po skrajšanem postopku.
Preberi več
11. 7. 2017

Bo Microsoft vaše podatke moral posredovati vladi ZDA?

Leta 2016 je ameriško prizivno sodišče v New Yorku izdalo sodbo, v kateri je odločilo, da Microsoft vladi ZDA ne rabi predati osebnih podatkih uporabnikov, ki so shranjeni na strežnikih v drugih državah. Sedaj pa bo o tej sodbi morda odločalo še ameriško Vrhovno sodišče.
Preberi več
11. 7. 2017

Kako pravilno oddati nepremičnino v turistični najem?

Finančna uprava RS (FURS) napoveduje, da bo v času turistične sezone poostrila nadzor nad posamezniki, ki oglašujejo ali oddajajo svoje nepremičnine v (turistični) najem. Vsi posamezniki, ki oddajajo nepremičnine v kratkotrajni najem, morajo biti ustrezno registrirani za to dejavnost, sicer se šteje, da opravljajo delo na črno.
Preberi več