11. 7. 2017

V turizmu in gostinstvu določen višji znesek regresa za leto 2017

V letošnjem letu regres za letni dopust za vse delodajalce, ki jih zavezuje KPGT, znaša 950 EUR, aneks pa je stopil v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS, 7. 7. 2017. Ker se je zakonski rok za izplačilo regresa delavcem iztekel pred uveljavitvijo te določbe, bodo delodajalci, ki so regres delavcem že izplačali, morali izplačati še razliko v višini 50 EUR (višina regresa po KPGT je najmanj 900 EUR). Ostali delodajalci, ki jim je omogočeno plačilo regresa z zamikom, pa bodo povišan znesek morali upoštevati ob kasnejšem izplačilu. Aneks ne določa roka za izplačilo višjega zneska regresa. Glede na to, da rok ni določen, vam priporočamo, da plačilo razlike izvedete čimprej po pričetku veljavnosti KPGT oz. najkasneje ob izplačilu naslednje plače.
<< Nazaj na seznam