11. 7. 2017

Kako pravilno oddati nepremičnino v turistični najem?

Številni posamezniki (tj. fizične osebe) še posebej v poletnem času iščejo možnosti za dodatni zaslužek z oddajanjem sob oz. stanovanj turistom. To običajno opravljajo brez pomoči ali s pomočjo priljubljenih posrednikov nastanitvenih možnosti oz. spletnih platform (kot so npr. airbnb.com, booking.com, couchsurfing.com).

Posamezniki, ki gostom občasno nudijo nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem stanovanju ali najetem stanovanju oz. počitniški hiši, se glede na določbe Zakona o gostinstvu štejejo za sobodajalce. Za zakonito oddajanje počitniških kapacitet veljajo naslednje omejitve: (i) imeti morajo dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici za nepremičnino; (ii) dejavnost lahko opravljajo le občasno, tako da skupni čas oddajanja ne sme presegati 5 mesecev (150 dni) v koledarskem letu; (iii) gostom lahko ponujajo največ 15 ležišč; (iv) vpisani morajo biti v Poslovni register Slovenije (vpis se izvede na podlagi Prijave za vpis podatkov o sobodajalcu – PRS-1 sd); ter (v) v primeru oddajanja sobe oz. stanovanja v bloku ali večstanovanjski hiši morajo za svojo (poslovno) dejavnost pridobiti soglasje etažnih lastnikov oz. solastnikov.

Podzakonski predpisi določajo tudi zahteve glede samega nastanitvenega obrata (biti mora ustrezno kategoriziran in označen (število zvezdic oz. jabolk v primeru t. i. kmečkih turizmov), izpolnjevati mora minimalne (tehnične) pogoje glede ureditve, imeti mora urejeno požarno varnost itd.) in glede opravljanja gostinske dejavnosti (npr. zagotavljanje varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu).

FURS sobodajalca vpiše v davčni register kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost. Ker je dejavnost nastanitve gostov opredeljena kot gostinska dejavnost, se dohodek sobodajalcev obravnava kot dohodek iz dejavnosti (sobodajalec od dobička plačuje mesečno ali trimesečno akontacijo dohodnine). Slovenski davčni rezident mora dohodke napovedati v Sloveniji, tudi če npr. oddaja nepremičnino v turistični namen na Hrvaškem. Poleg davkov morajo take osebe plačevati tudi pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje ter za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, kar trenutno skupaj znaša 27,12 EUR mesečno.

Za storitev mora sobodajalec vedno izdati račun (ne glede na to, ali je DDV zavezanec ali ne) in v primeru plačila z gotovino poskrbeti za davčno potrjevanje računov (t. i. davčne blagajne). Vsi tisti, ki nepremičnine oddajajo prek ponudnikov, ki imajo sedež izven Slovenije (npr. airbnb.com, booking.com), so dolžni od prejete storitve posredovanja oz. nudenja oglasnega prostora plačati DDV v Sloveniji po splošni stopnji 22 % in se v ta namen tudi predhodno identificirati za DDV. Sobodajalec mora gostom v imenu in za račun občine zaračunati tudi turistično takso.

Tudi za sobodajalca velja obveznost vodenja knjige gostov in obveznost prijave gostov na pristojno policijsko postajo (fizično ali elektronsko preko sistema eGost). Novi Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) spreminja sistem policijske prijave gostov in poročanja podatkov o gostih ter uvaja t. i. sistem »vse na enem mestu«. Od 1. 1. 2018 dalje bodo morali sobodajalci podatke o gostih sporočati AJPES-u v roku 12 ur po njihovem prihodu prek spletne aplikacije eTurizem.

Posameznik, ki opravlja dejavnost oddajanja nepremičnin v turistični namen, ne da bi bil za to ustrezno registriran, opravlja delo na črno, za katerega je predpisana globa od 1.000 do 7.000 EUR. Z globo do 2.500 EUR se posameznika lahko kaznuje tudi zaradi oglaševanja takega dela na črno (npr. prek spletnih portalov, kot sta Airbnb ali Booking). Ker FURS opozarja, da bo v času turistične sezone poostrila nadzor nad ustrezno registracijo ponudnikov storitev ter izpolnjevanje davčnih obveznosti, vsem takim posameznikom svetujemo, da ponovno preverijo, ali izpolnjujejo vse zakonsko predpisane obveznosti. S prijavo na eno od spletnih platform se posameznik ne razbremeni dolžnosti registracije, saj platforme ne jamčijo za legalno oddajanje nepremičnin. Za zakonito oddajo turističnih nastanitev mora sobodajalec svojo dejavnost priglasiti v Poslovni register in davčni register.
<< Nazaj na seznam