14. 9. 2017

Ali izvršba na nepremičnino v primeru nizkih zneskov terjatev ne bo več dopustna?

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 25. 4. 2017 v zadevi Vaskrsić proti Sloveniji odločilo, da izvršba na nepremičnino v primeru izterjave dolga v višini glavnice 124 EUR ni skladna s Protokolom št. 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah.
Preberi več
14. 9. 2017

Novosti na področju kolektivnih pogodb

Socialni partnerji so bili v poletnih mesecih zelo aktivni. Po sklenitvi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti kovinskih materialov in livarn, lesarstva ter gostinstva in turizma, s katerimi so povečini zvišali najnižje osnovne plače in povišali zneske regresa za letni dopust, so socialni partnerji poleti sprejeli še obsežnejši aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije in novo Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije.
Preberi več
14. 9. 2017

Nova pravila v čezmejnih postopkih za primer insolventnosti

Z namenom izboljšanja učinkovitega upravljanja stečajnih postopkov z mednarodnim elementom je bila sprejeta nova Uredba (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti.
Preberi več
14. 9. 2017

Sodišče sprejelo odločitev o presežnih urah policistov

Po skoraj 4 letih je vprašanje izplačevanja presežnih ur v policijskih krogih doživelo epilog pred Vrhovnim sodiščem RS. Odločitev navkljub specifični ureditvi dela policistov podaja nekatere odgovore glede izravnave presežnih ur v primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa in odgovornosti delodajalca v zvezi z njegovim načrtovanjem.
Preberi več