14. 9. 2017

Sodišče sprejelo odločitev o presežnih urah policistov

Vrhovno sodišče RS je s sodbo, opr. št.: VIII Ips 13/2017 z 21. 03. 2017, potrdilo odločitvi nižjih sodišč glede plačila in izravnave presežnih ur ob koncu referenčnega obdobja. Sodba potrjuje, da režim, v katerem je delodajalec policistom v nasprotju s Kolektivno pogodbo za policiste (»KPP«) prenašal primanjkljaj ur v naslednja obdobja in jim odrejal koriščenje presežnih ur, ni ustrezen. Vrhovno sodišče RS je tudi pojasnilo, da je enostransko odrejanje izravnave ur brez soglasja delavca in neplačevanje presežkov ur v nasprotju s KPP. 

Konkretna sodba obravnava sicer precej specifičen sektor, vseeno pa podaja jasne smernice glede določenih vprašanj o tem, kdo je odgovoren za organizacijo delovnega časa in kdo nosi odgovornost v primeru neustrezne izravnave ur ob koncu referenčnega obdobja. Vrhovno sodišče RS je v obrazložitvi poudarilo, da je organizacija delovnega časa v pristojnosti delodajalca, kar pomeni, da je za posledice neustrezne razporeditve delovnega časa odgovoren delodajalec. Odgovornost za morebitne presežke ur ali primanjkljaj predvidenih ur, ki naj bi jih delavec opravil, je tako pripisati zgolj delodajalcu, delavcu pa zaradi morebitnega primanjkljaja ur v naslednjem referenčnem obdobju ni dovoljeno odrejati dodatne ure dela. 

Iz odločitve Vrhovnega sodišča RS tudi izhaja, da v konkretnem primeru delodajalec ne more »odrediti« koriščenja presežnih ur, ampak da se morata stranki delovnega razmerja sporazumeti o koriščenju presežnih ur. Če delavec ne soglaša s koriščenjem presežnih ur, potem mu mora delodajalec te ure izplačati ob koncu referenčnega obdobja. Tudi v konkretnem primeru je Vrhovno sodišče RS sledilo dosedanji sodni praksi, ko je odločilo, da je delavec v primeru presežnih ur upravičen do plačila dodatka. S tem je sodišče te ure opredelilo kot večvredne.

Delodajalci naj tako delovni čas ustrezno načrtujejo in že med referenčnim obdobjem vestno skrbijo za izravnavo primanjkljaja in presežnih ur. V primeru, da ur ne uspejo izravnati, pa naj delodajalci vsekakor poravnajo obveznosti, h katerim so skladno s panožno kolektivno pogodbo in zakonodajo obvezani.
<< Nazaj na seznam