12. 10. 2017

Prihaja doba Blockchaina

Pomen te tehnologije nekateri primerjajo s pomenom razvoja interneta. Trenutno so na tem področju najbolj znane tako imenovane kriptovalute in trgovanje z njimi. Vendar tehnologija ponuja tudi priložnosti v razvoju pametnih pogodb in ostalih aplikacij (ki niso nujno povezane s kriptovalutami).

Pametne pogodbe so zapisane v programskem jeziku in se ob nastopu določenih pogojev avtomatično izvršijo. Na primer, francoska zavarovalnica AXA je razvila aplikacijo, ki vsebuje pametno pogodbo, ki v primeru, ko letalo zamuja več kot dve uri, zavarovancu avtomatsko sprosti plačilo zavarovalnine zaradi zamude leta na njegov bančni račun.

Vendar je to šele začetek. Uveljavljenih primerov aplikacij, ki uporabljajo blockchain tehnologijo, je trenutno še zelo malo, saj je razvoj aplikacij in uporaba tehnologije še v povojih. Prednost tehnologije je po eni strani v tem, da omogoča decentralizirano shranjevanje podatkov, katerih vsebina je dostopna vsem uporabnikom hkrati in da omogoča bistveno hitrejše in cenejše transakcije, kot jih poznamo danes. Po drugi strani pa je bistvena prednost v tem, da podatkov, zapisanih v bloke, ni možno spreminjati za nazaj.

Vendar pa poleg tehnoloških vprašanj razvoj blockchain tehnologije odpira tudi številna pravna vprašanja. Ker se tehnologija trenutno večinoma uporablja z namenom razpršenega shranjevanja podatkov, se v prvi vrsti postavlja vprašanje varstva osebnih podatkov, toliko bolj v luči prihajajoče nove zakonodaje, ki bo prinesla bistveno višje kazni od trenutno veljavnih. Z uporabo tehnologije tudi za razvoj pametnih pogodb in ostalih pravnih poslov pa se bodo odprla tudi druga pravna vprašanja, ki so predvsem posledica tega, da se bodo pogodbe izvrševale avtomatično in da bodo sklenjene prek verige podatkovnih blokov. Med drugimi gre za problem ugotavljanja pravne in poslovne volje pogodbenih strank, vprašanje skrbnosti pri sklenitvi pogodbe in s tem povezanega vprašanja zmote ter vprašanje, kako bodo lahko sodišča sploh posegala v pogodbe in drugo. 

Kljub trenutnemu navdušenju nad množično implementacijo blockchain tehnologije je treba pred njeno uporabo, da bi se izognili sporom in kršitvi zakonodaje, temeljito preučiti tudi s tem povezana pravna vprašanja, kar bo prav gotovo izziv za pravno stroko v prihodnje, saj je le malo verjetno, da bo ta tehnologija oziroma njena uporaba preprosto zamrla.
<< Nazaj na seznam