12. 10. 2017

Neizplačilo plač ostaja najbolj pogosta kršitev

Inšpektorat RS za delo (IRSD) v poročilu navaja, da je leta 2016 kljub izboljšanim gospodarskim razmeram prejel le za nekaj odstotkov manj prijav kot leto poprej, tj. 6.376. Inšpektorji so opravili prek 14.600 inšpekcijskih pregledov in ugotovili skupno več kot 33.300 različnih kršitev, za katere so izrekli nekaj manj kot 3,3 milijone EUR glob.

Med ugotovljenimi kršitvami prednjačijo kršitve neizplačila plač ali zamud pri izplačilu plač, regresa in dodatkov k plači, kršitve v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu (npr. pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas, sklepanju pogodbe za krajši delovni čas, čeprav delavec dela polni delovni čas ipd.), kršitve glede evidenc na področju dela in socialne varnosti ter kršitve glede delovnega časa in zagotavljanja odmorov in počitkov. IRSD pa opozarja tudi na številne kršitve glede prikritega delovnega razmerja (npr. opravljanje dejavnosti s študenti, samostojnimi podjetniki in z drugimi osebami) in kršitve pravic delavcev, ki so napoteni na delo v tujino. Pri kršitvah na področju varnosti in zdravja pri delu IRSD predvsem poudarja, da se ukrepi v praksi ne izvajajo oz. da se izvajajo pomanjkljivo.

Na podlagi sprejema »male reforme trga dela« konec septembra 2017 je IRSD na podlagi novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1B) dobil nova pooblastila. Kot smo že pisali , bo lahko inšpektor delodajalcu, ki delavcem ni izplačal plače, z upravno odločbo prepovedal opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo.

Poostren nadzor nad delodajalci od druge polovice septembra 2017 dalje izvaja tudi Finančna uprava RS (FURS). FURS še posebej pregleduje tiste delodajalce, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (t. i. REK obrazci). Če so delodajalci plače izplačali, niso pa obračunali in plačali prispevkov, jim grozi izrek globe v višini do 30.000 EUR, neplačevanje prispevkov pa se lahko obravnava celo kot kaznivo dejanje. 

Tako IRSD kot FURS v letošnjem letu izvajata številne usmerjene akcije nadzora, pri čemer bosta predvsem v dejavnosti gradbeništva in čiščenja pozornost posvečala plačilu za delo.
<< Nazaj na seznam