17. 11. 2017

S kolektivnimi tožbami lažje do odškodnine

Osrednja točka novega Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT), ki se bo začel uporabljati 21. aprila 2018, je institut kolektivne tožbe, ki fizičnim ali pravnim osebam omogoča skupno uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v bistveno podobnih primerih.
Preberi več
17. 11. 2017

Gojenje gensko spremenjenih organizmov v Sloveniji

S sprejetjem Direktive 2015/412 marca 2016 je Evropska unija državam članicam omogočila, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju. Slovenija je nemudoma aktivirala to možnost, zaradi česar v Sloveniji gojenje GSO trenutno ni možno.
Preberi več
17. 11. 2017

Spremembe na področju zaposlovanja tujcev

V oktobru je prišlo do več sprememb predpisov, ki urejajo delo in zaposlovanje tujcev v Sloveniji. Sprejeti sta bili namreč noveli Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakona o tujcih, ki se bosta začeli uporabljati s 1. januarjem 2018, od 1. novembra dalje pa je v uporabi tudi novi Sporazum o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji.
Preberi več
17. 11. 2017

Novi »PDM obrazec – kontrola trga dela«

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2018, predpisuje nov obrazec za namen preverjanja trga dela v primeru zaposlitve tujca.
Preberi več