17. 11. 2017

Novi »PDM obrazec – kontrola trga dela«

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) iz leta 2013 sta z namenom zagotovitve večje prožnosti zaposlovanja na trgu dela odpravila nekaj administrativnih ovir v postopku sklepanja pogodb o zaposlitvi. Tako objava prostega delovnega mesta prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Zavod) ni več obvezna (razen za delodajalce iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države), delodajalci pa lahko javno objavo prostega delovnega mesta opravijo prek različnih medijev (npr. internet, časopisi, lastna spletna stran ipd.) ali celo samo na sedežu družbe prek internih oglasnih desk. 

Način sporočanja podatkov in javne objave prostega delovnega mesta ter postopek posredovanja zaposlitve določa Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (Pravilnik)

Novi pravilnik, ki je nadomestil prejšnjega iz leta 2013, na novo ureja postopek v zvezi z izdajo obvestila o izvedeni kontroli trga dela. Ta postopek morajo izvesti delodajalci, ki želijo pridobiti dovoljenje za delo tujcev v Sloveniji (npr. enotno dovoljenje, modra karta EU, dovoljenje za sezonsko delo itd.), ki se izda le, če v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe. Obveznost preverjanja trga delovne sile je sicer obstajala že prej, vendar ni bila podrobno urejena v pravilniku. Delodajalci bodo morali z novim obrazcem »PDM – kontrola trga dela« zaprositi zavod za pisno obvestilo, ki ga bo moral izdati v petih delovnih dneh od prejema sporočila. Če se izkaže, da v evidenci obstajajo ustrezne brezposelne osebe, delodajalec ne bo mogel nadaljevati postopka za izdajo dovoljenja za delo tujca, lahko pa bo namesto tega zaposlil slovenskega državljana, pri čemer mu bo zavod posredoval podatke o teh osebah.
<< Nazaj na seznam