19. 12. 2017

Spremembe obdavčitve vajeniške nagrade

Zaradi nedavne spremembe davčne uredbe bodo plačila vajencem za obvezno praktično delo po novem obdavčena samo v delu, ki presega minimalno višino nagrade za posamezen letnik šolanja.
Preberi več
19. 12. 2017

Bolj pravična definicija »pokojninske dobe brez dokupa«

Sprejeta novela Zakona o pokojninskem in zavarovanju (ZPIZ-2E) določa, da se mora obdobje prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje do 31. 12. 2012 šteti v pokojninsko dobo brez dokupa. S tem je bil delno odpravljen sporni poseg Zakona o pokojninskem in zavarovanju v pridobljene pravice.
Preberi več
19. 12. 2017

Ministrstvo je izdalo pojasnilo o razlikovanju med napotitvijo v tujino in službeno potjo

Ker se v praksi še vedno pogosto zastavlja vprašanje, kdaj je mogoče govoriti o čezmejnem opravljanju storitev in napotitvah delavcev ter kdaj o službeni poti, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podalo pojasnilo o uporabi instituta napotitve in službene poti.
Preberi več
19. 12. 2017

Z Registrom dejanskih lastnikov do večje transparentnosti poslovanja

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma so poslovni subjekti, ki jih določa zakon, do 19. novembra 2017 morali vzpostaviti evidenco dejanskih lastnikov. Do 19. januarja 2018 pa bodo morali poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, vpisati svoje dejanske lastnike še v Register dejanskih lastnikov.
Preberi več
19. 12. 2017

Spremembe zakonov o poslovnem in sodnem registru

S 13. 10. 2017 sta v veljavo stopili novela Zakona o poslovnem registru (ZPRS-1B) in novela Zakona o sodnem registru (ZSreg-G). Omenjeni noveli v pravni red Republike Slovenije prenašata določbe Direktive 2012/17 EU, ki na notranjem trgu EU vzpostavlja t. i. sistem povezovanja poslovnih registrov oz. sistem BRIS (Business Registers Interconnection System).
Preberi več