19. 12. 2017

Spremembe zakonov o poslovnem in sodnem registru

Namen sistema BRIS je olajšati čezmejno trgovino ter izboljšati zaupanje in transparentnost poslovanja na enotnem trgu EU. Sistem omogoča, da lahko vsak posameznik prek enotnega evropskega portala e-pravosodje  dostopa do informacij o podjetjih, čezmejnih združitvah podjetij ter podružnicah s sedežem v drugi državi znotraj EU. Od sedaj je tako možno dostopati do osnovnih informacij o tujem podjetju, do informacije, ali je podjetje v insolvenčnem ali likvidacijskem postopku ali pa izbrisano iz nacionalnega poslovnega registra. Pri tem je do nekaterih osnovnih informacij o podjetju možno dostopati brezplačno, glede dostopa do ostalih informacij (vključno z nekaterimi listinami podjetja, kot so ustanovni akt in letna poročila), pa se vsaka država članica odloči, ali bo dostop do teh podatkov omogočila brezplačno ali ne. Informacije o tem, kateri podatki o podjetjih v posameznih nacionalnih registrih so dostopni brezplačno, najdete na portalu e-pravosodje . Osrednji pristojni organ za zagotavljanje in upravljanje povezovanja v sistem BRIS v Sloveniji je AJPES.

Na novo je, za namene delovanja sistema BRIS, vzpostavljen tudi t. i. enotni identifikator (tj. enotna identifikacijska številka družb), ki bo omogočala enotno identifikacijo družb in njihovih podružnic na evropski ravni. Družbe in podružnice bodo za namene komunikacije sicer še naprej morale uporabljati matično številko, ki se bo uporabljala poleg navedenega enotnega identifikatorja.

Novela Zakona o sodnem registru (ZSreg-G) ukinja tudi omejitev objave samo zadnjih čistopisov sprememb ustanovnih aktov družb, tako da bodo od sedaj na AJPES dostopne vse verzije ustanovnih aktov družbe. Poleg tega se bodo na AJPES po novem objavile tudi pravnomočne sodne odločbe o ugotovitvi ničnosti kapitalske družbe. Med spremembami omenjamo tudi to, da od sedaj ureditev postopkov sistema vse na enem mestu (VEM) ne ureja več Zakon o sodnem registru, pač pa Zakon o poslovnem registru, pri čemer se je sistem VEM preimenoval v sistem za podporo poslovnim subjektom.
<< Nazaj na seznam