17. 1. 2018

Olajšava za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb podaljšana do 31. 12. 2019

Sprememba Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A)  je v decembru 2017 podaljšala veljavnost posebnega interventnega ukrepa, ki spodbuja vključevanje neaktivnih starejših oseb na trg dela. 

Delodajalci lahko oprostitev plačila socialnih prispevkov za prvih 24 mesecev zaposlitve uveljavljajo za vse starejše brezposelne osebe, ki jih bodo zaposlili do 31. 12. 2019 (prej do 31. 12. 2017). 

Kot smo že poročali,  se oprostitev plačila prispevkov nanaša na vse obvezne socialne prispevke, ki jih je zavezan plačati delodajalec za svoj račun (tj. obvezne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanja, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo). Eden izmed glavnih pogojev za pridobitev olajšave je, da je bila taka brezposelna oseba pred sklenitvijo pogodbe vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb. 
<< Nazaj na seznam