17. 1. 2018

UBER ni (le) storitev informacijske družbe

V lanski februarski številki  smo že pisali o tem, da Sodišče Evropske unije (SEU) obravnava predhodno vprašanje, ali se podjetje UBER uvršča med prevozniška podjetja oz. ali se šteje za digitalno platformo. Konec leta 2017 pa je SEU izdalo sodbo, s katero je odločilo, da so storitve, ki jih UBER ponuja, storitve prevoza.

Zaradi te prelomne odločitve SEU bo moral UBER in preostala podjetja, ki prek aplikacij ali drugače ponujajo prevoze, izpolnjevati enake pogoje kot ostala prevozniška podjetja (npr. taksisti), podvržena pa bodo tudi enakim postopkom in nadzoru v posamezni državi članici. Slednje neposredno pomeni, da storitev prevoza kot UBER voznik ne bo mogel opravljati kdorkoli, ampak zgolj oseba, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, določene z nacionalno transportno in delovnopravno zakonodajo.

Posledice odločitve SEU bo najverjetneje možno občutiti tudi v preostalih t. i. »gig-economy« podjetjih – to so podjetja, ki prek mobilnih ali spletnih aplikacij ponujajo ekonomske storitve, kot so npr. poštne storitve, storitve nastanitve ali čiščenja.
<< Nazaj na seznam