14. 2. 2018

V letu 2018 4,7-odstotni dvig minimalne plače

Navkljub nasprotovanju iz vrst delodajalcev je v letu 2018 prišlo do kar 4,7-odstotnega povišanja bruto zneska minimalne plače v Republiki Sloveniji. Nov bruto znesek minimalne plače znaša 842,70 EUR.
Preberi več
14. 2. 2018

Ste seznanjeni s spremembami svoje panožne kolektivne pogodbe?

Sprejeti sta bili nova Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije in nova Kolektivna pogodba grafične dejavnosti. Socialni partnerji pa so v zadnjih mesecih sklenili tudi več aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti, s katerimi so zlasti določili nove zneske najnižjih osnovnih plač in ostalih prejemkov delavcev za leto 2018.
Preberi več
14. 2. 2018

Oškodovancem v prihodnje več možnosti vložitve pritožbe zoper kazensko sodbo

Ustavno sodišče je odločilo, da je Zakon o kazenskem postopku v neskladju z ustavo v delu, v katerem oškodovancem daje zgolj omejeno pravico do pritožbe zoper sodbo kazenskega sodišča prve stopnje.
Preberi več