14. 2. 2018

Oškodovancem v prihodnje več možnosti vložitve pritožbe zoper kazensko sodbo

Na podlagi obstoječega 367. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) oškodovanec nima pravice do popolne pritožbe zoper sodbo kazenskega sodišča prve stopnje, v obsegu, kot je dana obdolženemu in tožilcu, ampak lahko sodbo izpodbija le glede odločbe sodišča o stroških kazenskega postopka, ki so bili oškodovancu naloženi v plačilo oziroma mu morajo biti povrnjeni.

Oškodovanec se tako ne more pritožiti zoper odločitev sodišča o njegovih procesnih pravicah in pravnem interesu, kar pa je v nasprotju z ustavno pravico do pravnega sredstva. Slednje namreč pomeni, da je oškodovancu onemogočena tudi pritožba zoper odločitev sodišča o ugoditvi oziroma zavrnitvi premoženjskopravnega zahtevka oškodovanca oziroma tudi za primer, ko sodišče o takem zahtevku sploh ne odloči.

Ustavno sodišče je tako z odločbo št. U-I-5/17-11 s 14. 9. 2017 odločilo, da mora Državni zbor RS v enem letu odpraviti neskladje 4. odstavka 367. člena ZKP z Ustavo, kar pomeni, da bodo v prihodnosti oškodovancem dane dodatne možnosti vložitve pritožbe zoper kazensko sodbo.
<< Nazaj na seznam