15. 3. 2018

Sodišče Evropske unije ni dopustilo skupinske tožbe zoper Facebook

Znani avstrijski aktivist Max Schrems lahko zoper družbo Facebook uveljavlja le lastne zahtevke, ne pa tudi zahtevke 25.000 drugih potrošnikov.
Preberi več
15. 3. 2018

Sprememba zakona o izvršbi in zavarovanju prinaša spletno dražbo premičnin in nepremičnin

Zakon o spremembah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L) prinaša spremembe pri javnih dražbah. Javne dražbe v sodnih izvršilnih postopkih (tako premičnin kot nepremičnin) se bodo po novem lahko izvajale tudi po spletu.
Preberi več
15. 3. 2018

Poenostavitve v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja po novem gradbenem zakonu

Ob sprejetju novega Gradbenega zakonika je bilo moč slišati, da novi zakon administrativno poenostavlja in pospešuje postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Na tem mestu opisujemo določbe, ki bodo poskušale uresničiti ta cilj.
Preberi več
15. 3. 2018

Poslovodje, dobro pretehtajte svoja ravnanja!

Vrhovno sodišče je v nedavni sodbi pojasnilo, da so člani organa vodenja in nadzora odškodninsko odgovorni družbi za škodo, ki ji jo povzročijo, če ravnajo v nasprotju s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, tudi če njihovo ravnanje izrecno ne krši obstoječih pravnih pravil.
Preberi več