15. 3. 2018

Poenostavitve v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja po novem gradbenem zakonu

Najbolj očitna novost je združevanje postopkov izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja. Investitor bo odslej z eno vlogo v enotnem postopku vložil predlog za dovolitev gradnje, o čemer bo upravni organ odločil z enotno vlogo. Pri tem je bistveno, da v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ne bo več treba pridobivati do sedaj potrebnih soglasij upravnih organov, pač pa bodo soglasja nadomestila mnenja. Tudi ta mnenja organov bo v teku enotnega postopka in na podlagi vloženega predloga pridobil upravni organ.

V določenih primerih in ob izpolnitvi pogojev bo mogoče gradbeno dovoljenje pridobiti v skrajšanem postopku, torej v roku enega meseca od vložitve predloga. Še krajši je rok za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki se mora pri vseh manj zahtevnih objektih izdati v roku 15 dni od vložitve zahteve. Ob tem je relevantno še, da novi zakon za postavitev določenih objektov, manjše rekonstrukcije in rušitve objektov ne zahteva več pridobitve gradbenega dovoljenja.

Očitno je, da predvidene rešitve predvidevajo manj obremenitev in aktivnosti investitorja, vendar ob tem ostaja vprašljivo, če bo postopek zaradi tega tudi hitrejši in ugodnejši za investitorja. Odločanje v enotnem postopku lahko v določenih primerih namreč tudi zavleče celotni postopek, pri čemer bo zanimivo videti, kako bo takšne probleme v praksi reševal upravni organ.
<< Nazaj na seznam