15. 3. 2018

Sodišče Evropske unije ni dopustilo skupinske tožbe zoper Facebook

Schrems že dalj časa bije bitko z velikanom družbenih omrežij, družbo Facebook, ki ji očita kršitev evropske zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, med drugim posredovanje njegovih podatkov ameriškim obveščevalnim službam. V tokratnem primeru napada Facebook kar pred avstrijskimi sodišči na Dunaju (na podlagi določil o sodni pristojnosti v potrošniških sporih) ter vlaga skupinsko tožbo, v kateri zastopa interese 25.000 drugih Facebook uporabnikov. Šlo naj bi za največjo zasebno kolektivno tožbo v EU do sedaj, v kateri Schrems za vsakega od potrošnikov zahteva pavšalno odškodnino v višini 500,00 EUR.

Sodišče Evropske unije (SEU) je v zadevi C-498/16 odgovorilo na dve vprašanji za predhodno odločanje avstrijskega vrhovnega sodišča ter pri tem pričakovano sledilo mnenju generalnega pravobranilca Michaela Bobka. Pojasnilo je, da Schrems kot uporabnik zasebnega Facebook profila ni izgubil svojega statusa potrošnika samo zato, ker deluje kot aktivist na področju varstva podatkov. Nadalje je odločilo, da Schrems kot potrošnik ni procesno sposoben, da pred sodiščem kraja, kjer ima stalno prebivališče, vloži kolektivno tožbo tudi v imenu drugih potrošnikov s stalnim prebivališčem v isti državi članici, drugih državah članicah ali tretji državi. 

Posebna EU pravila o pristojnosti v potrošniških sporih veljajo samo za individualnega potrošnika, ki uveljavlja lastne zahtevke iz potrošniške pogodbe, ne pa tudi za primer vložitve kolektivne tožbe v imenu več takih potrošnikov. To pomeni, da lahko Schrems (enako pa tudi vsi drugi potrošniki) v kraju svojega prebivanja uveljavlja le lastne zahtevke zoper družbo Facebook.

Pred kratkim sprejet Zakon o kolektivnih tožbah, ki se bo začel uporabljati 21. aprila 2018, izrecno dopušča vložitev kolektivne tožbe v primeru potrošniških sporov. Vendar pa lahko tako tožbo vloži le organizacija, ki je pravna oseba, ustanovljena za varovanje pravic in interesov potrošnikov. To posledično pomeni, da bi morala biti morebitna kolektivna tožba zoper Facebook po slovenskem pravu vložena v sodišču kraja, kjer je sedež tožene družbe glede na splošna pravila o krajevni pristojnosti.
<< Nazaj na seznam