16. 4. 2018

Zakon o varstvu osebnih podatkov ne bo sprejet pravočasno

Državni zbor na naslednjo izredno sejo ni uvrstil predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da morajo upravljavci in obdelovalci svoje poslovanje uskladiti z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov najkasneje do 25. 5. 2018, saj ne bo obljubljenega prilagoditvenega obdobja.
Preberi več
16. 4. 2018

Se lahko večkratne obljube plačila dolga in neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti šteje za preslepitev?

Vrhovno sodišče je odstopilo od svoje ustaljene sodne prakse in sklenilo, da za uresničitev znakov kaznivega dejanja poslovne goljufije ne zadošča zgolj navedba, da se je dolžnik zavezal, da bo obveznosti izpolnil oziroma je obljubljal plačilo, nato pa do izpolnitve obveznosti ni prišlo.
Preberi več
16. 4. 2018

Dežurstvo na domu se všteva v delovni čas delavcev

Sodišče Evropske Skupnosti je zavzelo presenetljivo stališče v zvezi z dežurstvom delavcev na domu. Odločitev sodišča namreč napeljuje na to, da je treba tudi dežurstvo na domu obravnavati kot del delovnega časa.
Preberi več
16. 4. 2018

Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po novem Gradbenem zakonu

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je pogosto vprašanje, katere tretje osebe lahko sodelujejo kot stranski udeleženci. S tem prispevkom na kratko opisujemo, katere osebe so lahko stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po novi gradbeni zakonodaji in pod kakšnimi pogoji.
Preberi več