16. 4. 2018

Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po novem Gradbenem zakonu

Tematika sodelovanja v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja je bila v preteklosti predmet številnih sprememb, določila Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) pa je Ustavno sodišče razveljavilo in so se tako uporabljala pravila Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). 

Novi Gradbeni zakon (GZ), ki se bo začel uporabljati od 1. junija 2018 dalje, na novo določa stranske udeležence v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Poleg samega investitorja so to lahko še (i) lastnik ali imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja, (ii) mejaš, razen, če pristojni organ ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva, in (iii) druge osebe, ki izkažejo, da bi nameravana gradnja lahko vplivala na njene pravice.

Ob tem je treba opozoriti na dve bistveni spremembi, ki jih prinaša GZ. Prvič, osebe, ki po GZ lahko sodelujejo v postopku, pridobijo položaj stranskega udeleženca s priglasitvijo udeležbe, kar nakazuje, da morajo te osebe same podati predlog za udeležbo v postopku. Drugič, območje za določitev strank je nadomeščeno s presojo vplivov na pravice in pravne koristi, ki bi jih lahko utrpel morebitni stranski udeleženec. Pri tem GZ že sam določa, kaj se zlasti šteje za izkazano pravno korist. Kot takšna se upošteva zlasti korist stranskega udeleženca, s katerim slednji zahteva svojo udeležbo zaradi varstva okolja oziroma morebitnih pretiranih emisij, preprečevanja požarov, spoštovanja pravil o odmiku mej, določitvi namenske rabe zemljišča in navedbam, povezanim s statiko objekta. Stranski udeleženci bodo seveda lahko izkazovali tudi drugo podlago, ki kaže na pravni interes za udeležbo v postopku. Pri izkazovanju pravne koristi kot predpostavke za udeležbo v postopku morajo druge osebe iz točke (iii) takšno pravno korist dokazati, medtem ko se pri mejaših iz točke (ii) pravna korist predvideva, organ pa lahko izkaže drugače.

Možno je zaključiti, da GZ predvideva večjo aktivnost oseb, ki bodo želele sodelovati v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Pri tem ni izključeno, da bo upravni organ nadaljeval z dosedanjo prakso in že od investitorja zahteval navedbo oseb, ki lahko sodelujejo v postopku in jih predhodno obveščal o uvedbi postopka in možnosti priglasitve.
<< Nazaj na seznam