16. 4. 2018

Dežurstvo na domu se všteva v delovni čas delavcev

Sodba C-518/15 Sodišča Evropske unije (SEU) z 21. februarja 2018 vpliva na vse primere, ko delavec čas dežurstva sicer preživlja doma, a je zaradi negotovosti morebitnega dogodka in vezanosti na odziv delodajalca, omejen pri opravljanju drugih dejavnosti. Področje delovnega časa in s tem tudi njegova definicija je na ravni Evropske unije urejena z Direktivo 2003/88/EC (Direktiva). SEU je v konkretnem primeru obravnavalo več vprašanj v zvezi z razlago »delovnega časa« po tej Direktivi. Pojasnilo je, da države članice definicije delovnega časa ne morejo urediti drugače, da pa lahko posamezna vprašanja glede delovnega časa – trajanje delovnega časa in čas počitka – samostojno uredijo tudi ugodneje. Obenem je SEU pojasnilo, da Direktiva ne ureja plačila za delovni čas, saj je to v pristojnosti držav članic. 

V konkretnem primeru je prostovoljni gasilec Rudy Matzak od mesta Nivelles uveljavljal plačilo za čas dežurstva, ki ga je kot prostovoljni gasilec redno opravljal. Gasilec Matzak je bil v konkretnem primeru v času dežurstva dolžan biti doma in se na poziv v 8 minutah zglasiti pri delodajalcu. Čeprav je Matzak kot gasilec deloval prostovoljno, ga je SEU v konkretnem primeru obravnavalo kot delavca. Na SEU je bilo naslovljeno vprašanje, ali se čas dežurstva v takem primeru lahko všteva v delovni čas. 

Sodišče je pojasnilo, da primeri, ko je delavec v času dežurstva doma in se mora odzvati na pozive delodajalca v kratkem časovnem obdobju, znatno omejujejo delavčeve možnosti za opravljanje drugih dejavnosti. Iz tega razloga je tak čas dežurstva treba šteti za »delovni čas«. Sodba sicer izrecno podaja pojasnilo, da obravnavanega primera ne gre enačiti s primerom, kjer se dežurstvo opravlja po sistemu pripravljenosti za delo, po katerem je predvidena stalna dosegljivost delavca brez njegove fizične prisotnosti na delovnem mestu. 

Sprejeta odločitev seveda vpliva na razporeditev delovnega časa pri delodajalcih. Ker se čas dežurstva delavca v opisanih primerih upošteva kot delovni čas, bo naloga delodajalcev, da bodo delovni čas organizirali na način, da bo delavcem vseeno zagotovljena pravica do odmora in počitka.
<< Nazaj na seznam