14. 6. 2018

Se obetajo spremembe garancijskih pogojev?

Ameriška zvezna komisija za trgovino (Federal Trade Commision - FTC) je tri največje proizvajalce računalniških igralnih konzol, natančneje Sony, Microsoft in Nintendo, pozvala, naj popravijo besedila garancijskih listov (garancijskih izjav). Ti proizvajalci računalniških iger so namreč veljavnost garancij za računalniške igralne konzole pogojevali s servisiranjem izdelkov izključno pri določenih ponudnikih oziroma z neodstranitvijo garancijskih nalepk.

Za ohranitev garancije so potrošniki morali servisna popravila opraviti pri ponudniku, ki ga je določil proizvajalec. V nasprotnem primeru je postala garancija za igralno konzolo neveljavna. Tudi notranjega čiščenja igralne konzole potrošniki niso mogli opraviti, ne da bi zaradi tega garancija izgubila veljavnost, saj je za izvedbo čiščenja potrebna odstranitev garancijske nalepke. Oba pogoja je FTC označila kot neustrezna in pozvala podjetja k spremembi garancijskih listov.

V Sloveniji je Agencija za varstvo konkurence na primer z Odločbo 3062-2/2014-83  podobno že zahtevala od podjetja Hyundai Avto Trade d.o.o. (HAT). Podjetje HAT je tovarniško garancijo pogojevalo z opravljanjem rednih in vzdrževalnih del, ki niso bila zajeta v garanciji, pri pooblaščenih serviserjih vozil Hyundai ter z uporabo originalnih nadomestnih delov znamke Hyundai, ki jih je stranki dobavilo podjetje HAT, in sicer tudi za menjavo delov, za katere garancija ne velja. S sprejetjem odločbe o zavezah se je podjetje HAT zavezalo, da bo garancija veljala, ne glede na to, ali je bilo vozilo vzdrževano pri pooblaščenem ali neodvisnem serviserju, ter ne glede na to, ali so bili v vozilo vgrajeni originalni deli oziroma neoriginalni nadomestni deli enake kakovosti.
<< Nazaj na seznam