9. 7. 2018

Ustavno sodišče razveljavilo del Zakona o sodnih taksah

Za sodne predmete, katerih vrednost spora znaša več kot 500.000 EUR, se bo tako obračunavala taksa za vrednost spora 500.000 EUR. Ustavno sodišče Republike Slovenije (US) je svojo odločitev utemeljilo na podlagi pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave (URS) in pravice do pravnega sredstva iz 25. člena URS, ki zakonodajalcu prepovedujeta postavljanje nepremostljivih stroškovnih ovir za njuno dejansko in učinkovito izvrševanje. Višina sodne takse lahko taksnega zavezanca odvrne od vložitve pravnega sredstva ali od uveljavljanja sodnega varstva, zato so takšne določbe protiustavne.

Nadalje je US svojo odločitev utemeljilo tudi s stališčem Evropskega sodišča za človekove pravice, po mnenju katerega višina sodnih taks lahko nesorazmerno omeji pravico do dostopa do sodišča, zato mora zakonodajalec to ustrezno upoštevati. US pojasnjuje tudi, da je namen sodnih taks, da stranke prispevajo h kritju stroškov za delovanje sodišč, ki jih mora država zagotavljati za učinkovito uveljavljanje pravice do sodnega varstva, kar pa mora biti v skladu s splošnim načelom sorazmernosti, torej sodne takse morajo biti primerne, nujne in sorazmerne v ožjem smislu.

V bodoče bo tako tožnik v rednem pravdnem postopku pri vrednosti spornega predmeta v višini npr. 30 milijonov EUR namesto sodne takse v višini 201.225,00 EUR na vsaki stopnji sojenja plačal sodno takso v višini 6.525,00 EUR. S tem bodo največ pridobile stranke v gospodarskih sporih, v katerih so običajno vrednosti spornega predmeta zelo visoke.
<< Nazaj na seznam