11. 10. 2018

Pazljivo pri spletni objavi avtorskopravno varovanih vsebin

Fotograf D. Renckhoff je podal soglasje za uporabo svoje fotografije na eni izmed spletnih strani o potovanjih. Po objavi fotografije na tej spletni strani pa je učenka srednje šole v Nemčiji objavljeno fotografijo uporabila v svojem referatu, ki je bil objavljen na spletni strani šole. Učenka je pri tem kot vir uporabljene fotografije navedla spletno stran, kjer je bila fotografija prvotno objavljena. Kljub temu je Renckhoff tožil srednjo šolo ter kasneje Zvezno deželo Severno Porenje – Vestfalija zaradi kršitev njegovih avtorskih pravic.


O zadevi je na koncu odločilo Sodišče EU, in sicer s sodbo št. C-161/17 s 7. avgusta 2018. Sodišče je pojasnilo, da se tudi objava fotografije, ki je bila predhodno objavljena na drugi spletni strani, po kopiranju na zasebni strežnik šteje za novo priobčitev javnosti. Vsaka reprodukcija ali priobčitev javnosti (tj. objava) dela, ki ga stori tretja oseba, pa zahteva predhodno soglasje njegovega avtorja. Posledično je v primeru, ko je bilo isto avtorsko delo že objavljeno na eni spletni strani za vsako objavo na drugi spletni strani treba pridobiti novo dovoljenje avtorja. 


Sodišče je še pojasnilo, da je pridobitev novega dovoljenja potrebna že zaradi varstva preventivne pravice avtorja, v skladu s katero lahko zahteva, da se predvsem preneha s priobčitvijo dela, da se delo umakne s spletne strani ipd. Hkrati pa tako stališče tudi varuje pravico avtorja, da za vsako uporabo svojega dela zahteva (novo) primerno nagrado.


Svetujemo, da se pred vsako javno objavo avtorskopravno varovanih del prepričate o izvoru dela in pridobite ustrezna soglasja. Predvsem v tujini je taka praksa zastopnikov oziroma odvetnikov, specializiranih za avtorske pravice, ki množično naslavljajo zahtevke za odškodnino zaradi kršitev avtorskih pravic na potencialne kršitelje (tudi v Sloveniji) že zelo razširjena.

<< Nazaj na seznam