17. 1. 2019

Kaj prinašajo spremembe zakona o minimalni plači?

Državni zbor je decembra 2018 sprejel predlagane spremembe Zakona o minimalni plači kljub nasprotovanjem delodajalcev, ki so v fazi sprejemanja večkrat opozarjali na nevzdržne posledice, ki bi s sprejetjem nastale ter bi onemogočile poslovanje in zagotavljanje delovnih mest v Sloveniji.
Preberi več
17. 1. 2019

Za ugodnejšo davčno obravnavo izplačila za poslovno uspešnost niso merodajna izplačila za poslovno uspešnost, ki jih je delavec prejel od drugega delodajalca

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je nedavno izdala pojasnilo, v katerem navaja, da na davčno obravnavo izplačila za poslovno uspešnost ne vpliva dejstvo, da je delavec v istem koledarskem letu prejel izplačilo od dveh (ali več) delodajalcev.
Preberi več
17. 1. 2019

Osebni podatki članov sindikata

Informacijski pooblaščenec je podal mnenje, iz katerega izhaja, da morata sindikat in delodajalec skleniti pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.
Preberi več
17. 1. 2019

Novosti Družinskega zakonika in predporočne pogodbe

Novi Družinski zakonik bistveno spreminja premoženjskopravna razmerja med partnerji (omogoča sklenitev predporočne pogodbe, ureditev premoženjskega razmerja po želji partnerjev), prinaša enostavnejše sklepanje in razvezo zakonske zveze, stremi k mirni rešitvi družinskih sporov in drugo.
Preberi več