17. 1. 2019

Za ugodnejšo davčno obravnavo izplačila za poslovno uspešnost niso merodajna izplačila za poslovno uspešnost, ki jih je delavec prejel od drugega delodajalca

Navedeno je pomembno predvsem za tiste delavce, ki ob koncu leta oz. med letom zamenjajo delodajalca. Delodajalci imajo namreč različne prakse glede tega, kdaj izplačajo dodatek za poslovno uspešnost (tj. tekom leta ali šele v naslednjem letu), zaradi česar lahko pride do situacije, ko delavec prejme dve izplačili za poslovno uspešnost v istem koledarskem letu. V takšnem primeru bodo vsa plačila, ki jih delavec prejme v skladu z 44. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11, »ZDoh-2«), deležna ugodnejše davčne obravnave (če takšno izplačilo izpolnjuje ostale zakonske pogoje).


Po določbi 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati ter če


(i) imajo (ob izpolnjevanju vnaprej določenih pogojev in meril) pravico do tega izplačila vsi delavci pri delodajalcu ter so pogoji in merila za izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, ali


(ii) je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost takega izplačila po merilih te kolektivne pogodbe ali na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe.


FURS je predhodno že zavzela stališče, da se v primerih, ko je del plače za poslovno uspešnost izplačan v več delih, davčno ugodneje obravnava zgolj eno izmed teh izplačil delodajalca. Ker se je v praksi pojavilo vprašanje, kako ravnati v primeru, če je delavec v posameznem letu že prejel izplačilo za poslovno uspešnost od drugega/prejšnjega delodajalca, je FURS izdala zgornje pojasnilo. Opisane osebne okoliščine posameznega delavca torej na davčno obravnavo posameznih izplačil ne vplivajo, zaradi česar jim delodajalci ob izplačilu ne rabijo namenjati posebne pozornosti.

<< Nazaj na seznam