13. 3. 2019

Na vidiku je obsežna davčna reforma

Ministrstvo za finance je konec februarja 2019 predstavilo predlog davčnih sprememb za razbremenitev dela. Izpad davčnih prihodkov zaradi razbremenitve dela naj bi delno uravnotežili z višjo obdavčitvijo kapitala in poslovanja družb, delno pa z bojem proti davčnih utajam in sivi ekonomiji.

Predlagane ukrepe ministrstva je mogoče razvrstiti v tri glavne skupine:
- ukrepi na področju dohodnine in obdavčitve dela,
- ukrepi na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala ter dohodkov iz oddajanja premoženja v najem za fizične osebe in
- ukrepi na področju davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO).

1.) Ukrepi na področju dohodnine in obdavčitve dela predvidevajo znižanje spodnjih mej posameznih dohodninskih razredov ter znižanje davčnih stopenj nekaterih razredov. Predvideno je tudi zvišanje splošne olajšave ter dodatne splošne olajšave. Spremembe pri dohodnini naj bi uvedli leta 2020.

Dodatno se predvideva tudi razbremenitev regresa. Regres do višine povprečne bruto plače (ki sedaj ni obdavčen z dohodnino), naj bi bil po novem oproščen tudi plačila socialnih prispevkov, kar pomeni, da bi ga delavci v celoti prejeli neobdavčeno. Želja ministrstva je, da bi ta ukrep veljal že v letu 2019. Tudi pri nagradi za poslovno uspešnost se predvideva zvišanje meje za izvzem iz dohodnine. Sedaj je meja postavljena pri 100 % povprečne bruto plače, nato pa naj bi se postopoma zviševala, in sicer na 150 % v letu 2020, na 175 % v letu 2021 in končno na 200 % v letu 2022.

2.) Na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala za fizične osebe predlog ministrstva sicer ohranja cedularno obdavčitev dohodkov iz kapitala (obresti in dividend) ter dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Vendar pa ministrstvo predlaga zvišanje davčne stopnje s sedanjih 25% na 30% v letu 2020.

Tudi obdavčitev kapitalskih dobičkov naj bi bila še vedno cedularna, leta 2020 pa naj bi se spremenile stopnje obdavčitve. Trenutni sistem namreč omogoča znižanje stopnje davka glede na trajanje imetništva kapitala, ki znaša 25 % za prvih 5 let imetništva, po 5 letih imetništva se stopnja zniža na 15 %, po 10 letih na 10 %, po 15 letih na 5 % in po 20 letih na 0 %. Ministrstvo predlaga, da naj bi bila sedaj stopnja 30 % za prvih 10 let imetništva kapitala, po 10 letih imetništva pa naj bi se znižala na 15 %. Ker takšna sprememba posega tudi v pravice zavezancev, ki so že dosegli možnost koriščenja davčne stopnje, nižje od 15%, bo v tem delu ključno, kako bo sprejeta novela zakona v prehodnih določbah uredila status in pravice teh zavezancev.

3.) Predvideno je tudi zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer s trenutnih 19 % na 20 % v letu 2020, nato na 21 % v letu 2021 in končno na 22 % v letu 2022. Čeprav naj bi v veljavi ostale vse olajšave in tudi možnosti koriščenja prenesenih izgub, pa je predvidena dodatna varovalka, po kateri efektivna obdavčitev z DDPO (tj. po uveljavljanju olajšav in prenesenih izgub) ne bi smela biti nižja od 5 %. 

Po oceni ministrstva naj bi država z ugodnejšo obdavčitvijo aktivnih dohodkov in s spremembo dohodninske lestvice utrpela izpad cca. 270 milijonov EUR davčnih prihodkov, kar pa bi nadoknadili z višjo obdavčitvijo kapitala, iz katere načrtujejo dodatnih 110 milijonov EUR davčnih prihodkov. Razliko (160 milijonov EUR) naj bi država pridobila z bojem proti davčnim utajam, sivi ekonomiji in socialnim goljufijam.
<< Nazaj na seznam