13. 3. 2019

Ničnost pogodbe za prodajo nepremičnine, ki je nezakonito zgrajena

Tretji odstavek 93. člena GZ (poenostavljeno povedano) navaja, da so dovoljenja, vpisi ali pravni posli, ki omogočajo izvedbo prodaje zemljišča, na katerem stoji nezakoniti objekt, nična. Zaradi te določbe se je razširila ideja, da je vsak pravni posel, v katerega je vključen nezakoniti objekt, ničen oziroma za stranke neizvedljiv.

Glede na že opisano dejstvo, da je notar pred sklenitvijo pravnega posla obvezan preveriti le stanje zemljiške knjige (glej oktobrsko številko), prepoved overitve pogodb ali sklepanja prodajne pogodbe za tretje osebe (npr. kupce nepremičnin) nastane šele z vpisom inšpekcijske zaznambe v zemljiško knjigo. To pomeni, da 93. člen GZ onemogoča sklenitev različnih pogodb za neko nepremičnine samo takrat, ko je v zemljiški knjigi že vpisana zaznamba nedovoljene gradnje, ki jo vloži inšpektorat. Če takšne zaznambe ni, tudi ni podlage za omejevanje prometa z nepremičninami. 

Drži pa, da morajo potencialni kupci upoštevati morebitno možnost kasnejše inšpektorske odločbe o nezakonitosti gradnje, kar pa se lahko upošteva na ravni zmanjšanja prodajne cene, ne pa na ravni onemogočanja prometa s to nepremičnino.
<< Nazaj na seznam