17. 4. 2019

Ustanovitev Evropskega organa za delo (European Labour Authority)

Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU so 14. marca 2019 dosegli začasni dogovor o predlogu Komisije za ustanovitev evropskega organa za delo.
Preberi več
17. 4. 2019

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v primeru spremembe prebivališča

V času trajanja delovnega razmerja številni delavci spremenijo kraj svojega (dejanskega) prebivališča. Pri tem se pojavi vprašanje, ali je delavec zaradi spremembe bivališča upravičen do povračila višjih (ali nižjih) stroškov prevoza na delo in z dela, ter kateri kraj je merodajen za odmero stroškov prevoza.
Preberi več
17. 4. 2019

Sprejet Zakon o poslovni skrivnosti

Državni zbor je na seji 26. 3. 2019 sprejel besedilo Zakona o poslovni skrivnosti, ki pojem poslovne skrivnosti opredeljuje drugače, kot ga je do sedaj opredeljevala področna zakonodaja.
Preberi več