17. 4. 2019

Ustanovitev Evropskega organa za delo (European Labour Authority)

Naloga Evropskega organa za delo (»ELA«) bo obveščanje posameznikov in delodajalcev o priložnostih za delo, mobilnosti in usposabljanju ter o njihovih pravicah in dolžnostih v delovnih zadevah po evropski zakonodaji. Poleg tega bo nudil pomoč državam članicam pri izvrševanju relevantne evropske zakonodaje, vključno s sodelovanjem pri izvajanju inšpekcijskega nadzora in obravnavi dela na črno. Zagotavljal bo tudi mediacijo v primeru čezmejnih sporov med nacionalnimi organi. 

Začasni dogovor o ustanovitvi mora potrditi še Odbor stalnih predstavnikov vlad držav članic EU (Coreper) in o njem glasovati Evropski parlament, nato pa bo organ začel delovati že v letu 2019 in bo predvidoma polno delujoč do leta 2023. Letni proračun ELA bo predvidoma znašal približno 50 milijonov evrov, organ pa bo imel okoli 140 zaposlenih. Vodil ga bo upravni odbor, ki ga bodo sestavljali predstavniki držav članic in Evropske komisije. 

Sodelovanje med nacionalnimi organi različnih držav članic, pristojnimi za delo, je bilo sicer predvideno že do sedaj, vendar bi ga ELA lahko bistveno olajšal. Prek ELA ima namreč tudi Inšpektorat za delo v Republiki Sloveniji (»IRDS«) možnost pridobivati informacije o napotenih delavcih od inšpektoratov v drugih državah in obratno. Če nastane spor o tem, kateri podatki so upoštevni, lahko ELA deluje kot mediator. Pri vročanju in izvrševanju odločb drugih držav članic, ki nalagajo sankcije slovenskim državljanom (za kar sta po Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (»ZČmiS«) pristojna IRSD in Finančna uprava Republike Slovenije), pa bi ELA lahko pomagal z usklajevanjem izvrševanja teh sankcij.

Konkretne naloge ELA, ki bodo koristile posameznikom in podjetjem, bodo med drugim upravljanje evropskega portala za zaposlitveno mobilnost EURES in sodelovanje z državami članicami pri zagotavljanju dostopnosti informacij o predpisih nacionalnih zakonodaj na področju dela, na primer kolektivnih pogodb. 

Avtor: Eva Jean, študentka
<< Nazaj na seznam