22. 5. 2019

Pravice potnikov v letalskem prometu v Evropski uniji

Upošteven akt Evropske unije (EU), ki ureja pravice letalskih potnikov v primeru zamude ali odpovedi letalskega prevoza, je neposredno uporabljiva in v celoti zavezujoča Uredba 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (Uredba). Tudi slovenski Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL) se sklicuje na neposredno uporabo Uredbe, ki tako velja za celotno območje Slovenije.

Pravico do povračila stroškov, spremembe poti, pomoči ter pravico do odškodnine po zgoraj navedeni uredbi imajo tako (a) potniki, ki odhajajo z letališča na ozemlju države članice EU, kot tudi (b) potniki, ki letijo z letališča na ozemlju tretje države na letališče v državi članici EU in pri tem letijo z letalskim prevoznikom iz EU. Pravica do odškodnine je pogojena s potrjeno rezervacijo na zadevnem letu ter s pravočasno prijavo (»check-in«) potnika, kar v praksi pomeni, da je potnik svojo vstopni kupon (»boarding pass«) že pridobil. Potniku se ni treba prijaviti, če je let že prej odpovedan.

Pravice potnikov v primeru izgubljene in poškodovane prtljage urejata Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska Konvencija) in Uredba 889/2002 o spremembi uredbe 2027/97 Evropske Unije o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč. 

Letalski prevoznik je odškodninsko odgovoren, če je do izgube, uničenja ali škode povzročene na prtljagi prišlo na letalu ali po tem, ko je bila prtljaga oddana. Za oddano prtljago je prevoznik objektivno odgovoren, za ročno prtljago pa le krivdno. Prevoznik NE odgovarja, če je do škode ali uničenja prišlo iz razloga notranje napake ali kakovosti prtljage.

Če se boste kot letalski potnik torej kdaj znašli v zgoraj opisanih situacijah, smo za vas pripravili skupek informacij, ki so vam lahko v pomoč v tovrstnih primerih. Nadejamo se, da tovrstnih težav ne boste imeli oziroma da jih bo čim manj, če pa do njih pride, vam lahko priložene smernice pomagajo pri ugotavljanju, kakšne so vaše pravice v posamezni situaciji ter kakšni so roki za njihovo uveljavljanje.

Avtorja: Urban Marolt, študent     
              Ana Vran, odvetniška kandidatka
<< Nazaj na seznam