26. 6. 2019

Prost pretok neosebnih podatkov v EU

Uredba (EU) 2018/1807  o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v EU (neosebni podatki so vsi podatki, ki niso osebni podatki, kot so opredeljeni v GDPR) določa, da so zahteve držav članic glede lokalizacije podatkov, ki so jih države članice določale v zvezi z geografsko lokacijo za shranjevanje ali obdelavo neosebnih podatkov, prepovedane. Izjeme so mogoče le, če so utemeljene na podlagi javne varnosti in ob upoštevanju načela sorazmernosti. 

Države članice imajo tako možnost, da do 31. 5. 2021 predlagajo, da določene zahteve za lokalizacijo podatkov ostanejo v veljavi.

Slovenija je trenutno v fazi sprejemanja t. i. izvedbene uredbe o izvajanju navedene uredbe. Osnutek izvedbene uredbe določa, da bo ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, organ, ki bo poročal in vodil evidenco zahtev glede lokalizacije podatkov.

Če bo ta uredba sprejeta, bo na spletni strani Direktorata za informacijsko družbo po sprejetju na voljo zavihek, ki bo vseboval vse zahteve Slovenije glede lokalizacije podatkov, tako da bodo te zahteve oziroma izjeme tudi javno dostopne.

Avtorica: Erika Poles, odvetniška pripravnica
<< Nazaj na seznam