26. 6. 2019

Celovita prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) je javna, centralno vodena informatizirana baza podatkov o zastavnih pravicah in prepovedih odtujitve in obremenitve na premičninah, dostopna prek spletnega portala AJPES. Ureja ga Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uredba), ki med drugim določa vrste premičnin, ki se vpisujejo v RZPP, njihovo enolično identifikacijo, postopek in vsebino vpisov ter način vodenja, povezovanja in iskanja podatkov po registru.

V RZPP se ne vpisujejo ustanovljene neposestne zastavne pravice in rubeži premičnin za vse premičnine, temveč le za zaloge, opremo, vozila (motorna in tirna vozila, motorna kolesa ter prikolice in polprikolice) in živali (govedo in kopitarje). Vpisi imajo konstitutivni učinek, kar pomeni, da neposestna zastavna pravica nastane šele z vpisom v register. 

Za vpise veljata tudi pozitivno in negativno publicitetno načelo, iz česar izhaja, da nihče ni dolžan vedeti za obstoj zastavne pravice na določeni premičnini, če ta ni vpisana v register, hkrati pa je z vpisom vzpostavljena domneva, da vsak ve oziroma bi moral vedeti za obstoj zastavne pravice, ki je vpisana v registru.

RZPP tako vsakomur omogoča, da se enostavno, zanesljivo in brez velikih stroškov seznani z (ne)obstojem neposestne zastavne pravice na določeni premičnini. To omogoča večjo pravno varnost ne le neposestnim zastavnim upnikom, ki so svojo zastavno pravico vpisali v register, temveč tudi potencialnim kupcem določene premičnine nudi možnost preverbe tega, ali je neka premičnina obremenjena z zastavno pravico, zaradi česar je pri nakupu te premičnine potrebna še posebna previdnost.

Kljub temu, da register uporabnikom že sedaj nudi priročen in hiter vpogled v evidenco neposestnih zastavnih pravic, bo od 1. 1. 2020 dalje uporaba RZPP še enostavnejša. Na obzorju je namreč celovita prenova, po kateri bodo podatki vsem uporabnikom dostopni v spletni aplikaciji, kvalificirani upravičenci pa bodo lahko sami opravili vpis podatkov v register. Vzpostavljena bo tudi neposredna povezava z vsemi zalednimi registri, kar bo omogočalo hitrejši vpis v matično evidenco, v obravnavi pri pristojnih organih pa je tudi že prenovljena Uredba o RZPP, ki bo določala podrobnejšo vsebino in pravila dostopa do registra.

Avtor: Klemen Šuligoj, odvetniški pripravnik
<< Nazaj na seznam