9. 9. 2019

Spremembe na področju plačilnih storitev prek spleta in drugih elektronskih plačil

S 14. septembrom 2019 bodo začele veljati spremembe zakonodaje glede plačilnih storitev, ki bodo vplivale na poslovanje številnih ponudnikov storitev, med drugimi hotelirjev in spletnih trgovcev. Če slednji v procesu spletnih plačil ne bodo vzpostavili ustreznih (strožjih) rešitev za preverjanje istovetnosti plačnika, bo banka plačnika lahko zavrnila plačilo.
Preberi več
9. 9. 2019

Delo Inšpektorata Republike Slovenije za delo v letu 2018

Inšpektorat za delo RS (IRSD) je v letu 2018 opravil približno 13.000 inšpekcijskih pregledov in zaznal skupno več kot 24.000 različnih kršitev, za katere je bilo izrečenih za skupno 3,8 milijonov EUR glob, kar je približno 25 % več kot v letu 2017. IRSD v svojem poročilu ugotavlja, da delodajalci praviloma ponavljajo istovrstne kršitve in da številni delodajalci ne poznajo svojih obveznosti v primeru inšpekcijskega nadzora.
Preberi več
9. 9. 2019

Ali se obetajo spremembe na področju evidentiranja delovnega časa delavcev?

Maja 2019 je Sodišče Evropske Unije (SEU) izdalo sodbo, ki bo morda privedla do strožjih zahtev na področju evidentiranja delovnega časa. Delodajalci si lahko »obetajo« predvsem dolžnost vzpostavitve bolj zanesljivega sistema evidentiranja delovnega časa.
Preberi več