23. 10. 2019

Novi modeli vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin

Junija smo pisali, da se je rok za uveljavitev novih modelov vrednotenja nepremičnin z novelo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1A) z 31. julija 2019 prestavil na 31. marec 2020. Geodetska uprava RS (Gurs) je 1. oktobra 2019 predstavila predloge novih modelov vrednotenja nepremičnin in omogočila dostop do poskusno izračunanih vrednosti nepremičnin. 

Z modeli vrednotenja nepremičnin se poskuša oceniti tržno vrednost vsake posamezne nepremičnine, ki je pomembna zaradi osnove, od katere se bo določal nov davek na nepremičnine. Na spletni strani Gurs je v ta namen javno objavljen predlagani model izračuna za posamezne stavbe (npr. stanovanja, hiše, poslovni prostori, industrijske stavbe, stavbe za turizem), zemljišča (npr. kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, stavbna zemljišča) ter druge posebne nepremičnine za območje celotne države. Modeli vrednotenja so tudi javno razgrnjeni na vseh slovenskih občinah in zoper tako pripravljene modele lahko vsak lastnik nepremičnine do 15. novembra poda mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja.

Gurs je tudi usposobil aplikacijo, prek katere se lahko vsi uporabniki seznanijo s poskusno izračunano vrednostjo točno določene nepremičnine, ki je izračunana na podlagi novih modelov vrednotenja.

Po 45-dnevnem roku, v katerem bodo lahko lastniki podali pripombe na predlagane modele, se bodo do pripomb najprej opredelile občine, na Gursu pa bodo modele po potrebi prilagodili. Vlada mora do konca marca 2020 potrditi končni predlog modelov, na podlagi katerih bodo vsem nepremičninam v državi določene posplošene vrednosti.

V začetku aprila prihodnje leto bo vsak lastnik po pošti prejel zbirno potrdilo o posplošenih vrednostih njegovih nepremičnin, ki bo uradni dokument in bo vsakega lastnika posebej seznanil o vrednosti njegove nepremičnine. Šele po 1. aprilu bo mogoče tudi uveljavljanje posebnih okoliščin, ki za posamezno nepremičnino znižujejo njeno vrednost in so posledica specifičnih in posamičnih lastnosti (npr. poškodbe na stavbi itd.).

Za dokončno potrditev veljavnosti predlaganih modelov vrednotenja, katerih podlago določa ZMVN-1, bo med drugimi treba počakati tudi na odločitev Ustavnega sodišča, ki na pobudo ene od poslanskih skupin odloča o zakonitosti in ustavnosti tega zakona. Kot sporno poslanci izpostavljajo, da bi lahko posplošene vrednosti (torej model vrednotenja) določil samo zakon, ne pa podzakonski akt, ki ga bo dokončno sprejela Vlada. Tudi, če bo ZMVN-1 obveljal, pa v času trenutne koalicije še ne bo obveljal novi zakon o davku na nepremičnine (ki bo temeljil na modelih vrednotenja nepremičnin).

Avtor: Matevž Klobučar, odvetniški kandidat

<< Nazaj na seznam