18. 11. 2019

Do katerih zdravstvenih podatkov delavca lahko dostopa delodajalec?

Informacijski pooblaščenec je v odločbi št. 0712-1/2019/1005 z dne 20. maja 2019 pojasnil, katere podatke, ki se vežejo na zdravje delavca, lahko pridobi delodajalec na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu. Podatki v zvezi z zdravjem (med katere se štejejo tudi podatki, iz katerih je mogoče sklepati, kakšno je zdravstveno stanje posameznika) so posebne vrste osebni podatki (t. i. občutljivi osebni podatki), katerih obdelava je strožje urejena. Delodajalec lahko pridobi le tiste podatke v zvezi z zdravjem delavca, ki jih določa zakonodaja. 

Katere zdravstvene podatke delavca lahko pridobi delodajalec, je določeno v:

i) Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih
Priloga pravilnika sta dve spričevali, in sicer zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu in zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (ki sta pripeta na dnu članka). Ti spričevali določata nabor osebnih podatkov, s katerimi se bo seznanil delodajalec.

ii) Pravilniku o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Delodajalec se na podlagi tega pravilnika lahko seznani z izvedenskim mnenjem izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanja, a samo v obsegu, ki je povzet v odločbi o priznanju ali zavrnitvi pravice iz invalidskega zavarovanja.

iii) Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Skladno s tem pravilnikom se delodajalec seznani z rezultati biološkega monitoringa, ki je pokazatelj ustreznosti, zadostnosti in učinkovitosti uvedenih ukrepov za varovanje zdravja delavcev.

Delodajalec po mnenju IPRS torej za pridobitev zdravstvenih podatkov delavca potrebuje zakonsko podlago, pri čemer lahko dostopa le do tistih podatkov, ki so določeni v zakonu oziroma podzakonskem aktu.

Avtorica: Erika Poles, odvetniška pripravnica
<< Nazaj na seznam