18. 11. 2019

Uvedba elektronskega bolniškega lista

Zdravstveni zavodi so že pred časom začeli s pripravami za izdajo e-bolniških listov. Ali ste se v vašem podjetju že pripravili na to spremembo?

Novosti za delodajalce 

Ključna novost za delodajalce je, da bodo bolniške liste svojih delavcev od 1. februarja 2020 dalje lahko prevzemali zgolj še v elektronski obliki (eBOL). Vsebina bolniškega lista sicer ostaja enaka kot doslej, vendar delodajalcem po novem ne bo več treba čakati na to, da jim bo delavec bolniški list fizično dostavil (in delavca k temu pozivati), saj bodo do njega lahko dostopali takoj, ko bo vnesen v sistem. 

Bolniški listi v pisni obliki se bodo izdajali zgolj še za tiste delavce, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. fizične osebe, osebe zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih v RS ipd.). 

Pomembna prednost e-bolniških listov naj bi bilo tudi poenostavljeno uveljavljanje refundacijskih zahtevkov zoper ZZZS. Delodajalec bo sicer zahtevek še vedno moral sam aktivno uveljavljati, vendar mu po novem ne bo več potrebno prilagati fotokopije bolniškega lista. Omogočen bo tudi avtomatski vnos podatkov iz eBOL v informacijski sistem delodajalca za obračun plač in nadomestil ter pripravo samih zahtevkov za refundacijo nadomestila.

Samostojnim zavezancem zahtevku ne bo več treba priložiti bolniškega lista, niti podatkov iz hrbtne strani lista, ki jih je do sedaj izpolnjeval FURS. Na ZZZS bodo vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, v kateri bodo navedli svoj transakcijski račun in obdobje, za katerega želijo nadomestilo (ostale podatke bo ZZZS lahko pridobil sam).

Pomembno je, da si delodajalci do uvedbe opisane spremembe zagotovijo ustrezna tehnična sredstva za dostop do e-bolniških listov in da zato podelijo ustrezna (elektronska) pooblastila (v sistemu SPOT) osebam, ki bodo do njih dostopale oz. ki bodo skrbele za ažuren prevzem bolniških listov. Za podelitev pooblastila mora biti pooblaščenec predhodno registriran pri delodajalcu z digitalnim potrdilom. Podelitev pooblastila bo mogoče urediti elektronsko, prek sistema SPOT (predvidoma šele po 1. januarju 2020) ali pisno (ko bodo pripravljeni ustrezni obrazci – predvidoma po 16. decembru 2019).

Navodila za delodajalce za uporabo vmesnika eNDM za prevzemanje elektronskih bolniških listov in za nadgradnje rešitve za oddajo eZahtevkov so na voljo na tej povezavi.

Novosti za delavce

Opisana novost naj bi prinesla nekaj poenostavitev tudi za zaposlene ter nekatere druge subjekte (npr. osebe, ki so zaposlene pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, družbeniki, kmetje, …), saj bodo po novem do svojih eBOL-ov lahko dostopali na daljavo, prek portala ZZZS

Na omenjenem portalu bo zavarovanec lahko preveril, ali je njegov osebni zdravnik že izdal eBOL, imel pa bo tudi dostop do lastnega arhiva e-bolniških listov, kar bo npr. v pomoč pri uveljavljanju odškodninskih in podobnih zahtevkov. Delavci pa bodo za dostop do navedenih podatkov morali biti registrirani z ustreznim digitalnim potrdilom. 

Avtorica: Tamara Miljanović, strokovna sodelavka 
<< Nazaj na seznam