18. 12. 2019

Kaj prinašajo novi ukrepi s področja varstva potrošnikov?

Ne glede na to, da v Evropi že sedaj veljajo precej stroga pravila v zvezi z varstvom potrošnikov in njihovimi pravicami, se je Evropska komisija osredotočila še na določene pomanjkljivosti v ureditvi in jih bo poskušala odpraviti s t. i. »Novim dogovorom za potrošnike«, zakonodajnim svežnjem, ki vključuje skrben pregled in revizijo določil Direktiv EU na tem področju. 

Svet EU je tako v novembru 2019 sprejel prvo direktivo v okviru »Novega dogovora za potrošnike«, ki posodablja varstvo potrošnikov v EU in spreminja direktivo 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah, Direktivo 2011/83/EU o pravicah potrošnikov, Direktivo 93/13/EGS o nepoštenih pogodbenih pogojih in Direktivo 98/6/ES o označevanju cen. Bistvo sprejete Direktive je bil predvsem okrepiti pravice potrošnikov na spletu, vzpostavitev učinkovite implementacije predpisov tudi skozi pooblastila organom za varstvo potrošnikov na področju sankcioniranja in prepoved prakse trženja izdelkov neenotne kakovosti, ki zavaja potrošnike. Novosti se tičejo tudi kazni ob kršitvah, ki bodo lahko bistveno višje (če podatek o letnem prometu kršitelja ni na voljo, bo lahko najvišja nominalna kazen do 2 mio EUR, sicer pa se najvišja kazen določa kot vsaj 4 % letnega prometa). 

Konkretno nova Direktiva EU, med drugim, za potrošnike pomeni sprejem naslednjih ukrepov:

  • Večja transparentnost, saj nalaga obveznost spletnim trgovcem, da potrošnike obveščajo o tem, kdo je odgovorni trgovec v transakciji. Kar pomeni, da bodo morali biti potrošniki pri nakupu na spletu jasno obveščeni o tem, ali kupujejo blago/storitve od trgovca ali od fizične osebe, kar jim bo v pomoč pri izbiri pravilnega pravnega varstva, če bo šlo pri prodaji kaj narobe. Potrošniki bodo morali biti tudi obveščeni, ali za sklenjeno pogodbo velja potrošniško pravo oziroma izrecno opozorjeni, da ne velja. 

  • Večja transparentnost bo omogočena tudi glede uporabe spletnih ocen in višjega uvrščanja proizvodov zaradi »plačanih umestitev«. Pri iskanju na spletu bodo torej potrošniki jasno obveščeni, kadar bo zadetek iskanja plačal trgovec, kot tudi o glavnih parametrih, ki določajo razvrstitev rezultatov iskanja. Pri ocenah bodo dodatno kot bistvene smatrane informacije, ali so ocene podali potrošniki, ki so izdelke dejansko kupili oziroma uporabili. 

  • Jasno bodo morale biti vidne informacije za potrošnike v primeru znižanja cen oziroma bo morala biti pri vsaki objavi navedena prejšnja cena

  • Proizvoda ne bo več mogoče tržiti kot enakega proizvodu v drugih državah članicah, če ima blago v resnici bistveno neupravičeno drugačno sestavo ali značilnosti, kar bo odpravilo dvojno kakovost blaga na trgu.

  • Varstvo potrošnikov bo omogočeno tudi v zvezi z »brezplačnimi« digitalnimi storitvami, tj. tistimi storitvami, za katere potrošniki ne plačajo z denarjem, temveč dajo osebne podatke, kot so shranjevanje v oblaku, družbeni mediji in računi elektronske pošte.

  • Spletni ponudniki bodo morali obvezno navesti kontaktne informacije, prek katerih bo lahko potrošnik hitro stopil v stik s trgovcem in z njim učinkovito komuniciral.

  • Možnost uveljavljanja individualnih pravnih sredstev za potrošnike zaradi nepoštenih poslovnih praks, kot je na primer agresivno oglaševanje.  

Avtorica: Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška pripravnica
<< Nazaj na seznam