20. 1. 2020

Sveženj novih ugodnosti za starše v letu 2020

S 1. januarjem 2020 je v veljavo stopil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1C), ki med drugim podeljuje daljši očetovski dopust očetom, ki sem jim sočasno rodijo dvojčki oz. več živorojenih otrok. Očetje dvojčkov bodo tako po novem upravičeni do dodatnih 10 dni očetovskega dopusta (poleg dosedanjih 30 dni, ki pripadajo očetu, ki se mu rodi en otrok), za vsakega dodatnega živorojenega otroka pa še do dodatnih 10 dni. To pravico bodo imeli tudi ob posvojitvi več hkrati živorojenih otrok oziroma več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka.

Novela hkrati uvaja tudi pravico do starševskega dopusta za rejnike, h katerim je v rejništvo nameščen otrok, za katerega ne more več izrabiti starševskega dopusta (ker sta npr. mati in oče otroka to pravico do starševskega dopusta že v celoti izrabila). Če k takemu rejniku nameščeni otrok še ni zaključil prvega razreda osnovne šole, je rejnik upravičen do 30 dni starševskega dopusta.

Omenimo naj še, da je novela ZSDP-1C črtala določbo drugega odstavka 68. člena ZSDP-1 o izplačilu pomoči ob rojstvu otroka v dobroimetju, saj je država ocenila, da bi izvedba javnega razpisa za izbiro ponudnikov in samo izvajanje tega sistema (tj. vzpostavitev sistema, plačevanje računov izbranim ponudnikom, nadzor ipd.) bila neekonomična. Hkrati pa je novela tudi zvišala pomoč ob rojstvu otroka, in sicer na 350,00 EUR (z dosedanjih 286,72 EUR). 

Starši bodo tako ob rojstvu otroka prejeli pomoč v obliki enkratnega denarnega prejemka, razen v primerih, ko bo center za socialno delo (CSD) ocenil, da obstaja velika verjetnost, da družina prejetega denarja ne bi namenila za nakup opreme oziroma potrebščin otroka in bi bila zaradi tega ogrožena socialno ekonomska varnost otroka. V takih primerih bo CSD lahko določil, da se posamezni prejemek ne izplača v denarju.

Dodatno ugodnost za starše prinaša tudi sprememba 165. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, ZDR-1), ki določa, v katerih primerih ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela (poleg letnega dopusta) in ki velja od 11. januarja 2020. Z novo, peto alinejo, namreč delavcem staršem pripada (vsaj) en delovni dan plačane odsotnosti z dela tudi za primer spremstva prvošolca v (osnovno) šolo na prvi šolski dan

Avtorica: Ana Porenta Vran, odvetnica
<< Nazaj na seznam